Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
desert micro slider.jpg

AMCS tar över DesertMicro med bas i USA

26 jul 2018

AMCS tar över DesertMicro med bas i USA

DesertMicro har byggt upp en imponerande kundbas under de senaste 30 åren. Totalt kommer förvärvet att ge oss 250 nya kunder från USA och Kanada, i tillägg till de 1 600 kunder vi redan har över världen. AMCS lösningsportfölj förstärks ytterligare av DesertMicros serie med molnmjukvara, som tagits fram specifikt för avfalls- och återvinningsbranschen, med en mycket avancerad och helt inbäddad betalningskanal.

I sin kommentar till förvärvet sade AMCS’ VD, Jimmy Martin;

”Avfalls- och återvinningsbranschen genomgår en enorm omvandling just nu. Företagen omgrupperar sig i den växande, mer cirkulära ekonomin. Dessa organisationer får också ett allt större behov av att digitalisera sin verksamhet och automatisera affärsprocesserna. De behöver programvaruföretag som AMCS, med ett visst omfång, för att kunna göra de investeringar som behövs för att stötta denna övergång.    Genom att DesertMicro tillfogas till AMCS, får vi en möjlighet att ytterligare förstärka vårt globala fotavtryck, bygga ut produktportföljen och fortsätta att investera i vår förstklassiga AMCS-plattform.”  

När företagets inriktning i Nordamerika diskuterades sade Michael Winton, ansvarig för den regionen:

”Jag skulle vilja passa på att välkomna DesertMicros kunder och medarbetare till AMCS och försäkra dem om att de kommer att uppleva en sömlös övergång och ett stort stöd från vår globala organisation.  Framöver är jag övertygad om att de kommer att dra nytta av en större mängd stöd och tillgången till ett ännu bredare och mer kraftfullt teknikutbud, utformat för att förbättra deras operativa effektivitet och stötta deras planer på framtida tillväxt.” 

Förvärvet följer efter det nyliga kungörandet att AMCS framgångsrikt har fått in nya investeringar från Insight Venture Partners och Ireland Strategic Investment Fund (ISIF).

I januari 2018 slutförde AMCS förvärvet av Brady Recycling solutions från Brady PLC och på senare år har man slutfört ytterligare 8 nyckelförvärv över hela världen, för att fortsätta att stärka sin ställning som världsledande inom programvara och teknik för avfalls- & återvinningsbranschen. Företaget fortsätter att växa och säkra nya affärsfördelar på alla sina primära marknader, vilket omfattar ett antal nationella och internationella varumärken.

Read more about DesertMicro

Read more about all our acquisitions

Begär en demo