Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-1175109823 C&D Webinar 2020.jpg

Utmaningar vid hanteringen av avfall från anläggningar och byggplatser

Kostnadsfritt webbinarium on demand

Konstruktion och byggavfall står för 30 % av det avfall som produceras i Danmark. Många av de material som vi producerar som en del av det har ett högt värde, till exempel metaller, glas, trä och betong. Ändå går en stor del av dessa material till spillo, vilket naturligtvis inte är hållbart. Delta i vårt webbinarium där vi kommer att diskutera möjliga lösningar, utformade särskilt för byggbranschen, för att uppnå maximalt värde och effektivitet. Vi kommer bland annat att prata om: 

  • Utmaningar när man hanterar avfall från anläggningar och byggplatser 
  • Hur man kan förbättra insynen i hela affärskedjan 
  • Hur man kan förbättra logistiken och göra avfallshanteringen ekonomiskt attraktiv på ett hållbart sätt

Detta AMCS-webbinarium kommer att fokusera på hur man kan förbättra logistiken för avfall. Vi visar dig hur smarta tekniker, som till exempel en ERP-plattform som utformats särskilt för avfallsbranschen, kan automatisera och standardisera nödvändiga processer, vilket i sin tur resulterar i betydande kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan.

Dessutom är det möjligt att förbättra logistiken med intelligent ruttplanering och optimering. Intelligent Optimisation är standardlösningen från AMCS för ruttplanering i realtid, transportoptimering och genomförande av distributions- och insamlingsrutter. Lösningen kan bidra till att optimera din planering, reducera körda mil, sänka bränslekostnader och därmed minska CO2-utsläppen.

AMCS-plattformen – en integrerad och heltäckande lösning för hela ditt företag
Sist men inte minst kommer webbinariet att titta på fördelarna med ruttoptimering och mobil teknik i lastbilar kombinerat med ett branschspecifikt affärssystem för att optimera tjänsten, till exempel vägning, fotografering och uppföljning. Genom att utrusta förare med surfplattor kan de få digitala uppdateringar av färdplanerna och ha elektronisk interaktion med kontoret i realtid.