Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-1128866299_household recycling.jpg

25 nov 2019

Hur får du mer sorterat avfall?

Återvinning av avfall är ett viktigt sätt att minska resurser, föroreningar och koldioxidutsläpp. Därför är det positivt att danskarna är bra på att fördela sitt skräp i rätt behållare. Men det finns utrymme för förbättringar och detta kan garanteras med digitala lösningar och ekonomiska incitament.

För att det vi kastar, kan återvinnas på lämpligt och effektivt sätt är det nödvändigt att sortera det. År 2018 sorterade 73 procent av danskarna avfallet (enligt tankesmedlet CONCITOS klimatbarometer). Siffran var dock densamma 2016, varför det tyder på att sortering av avfall har blivit en vana, så det finns nu utrymme att starta nya initiativ.

Mer avfall i städerna
Det kommer inte att vara mindre viktigt att sortera och hantera avfall korrekt i framtiden - tvärtom. Särskilt i stadsområden kan detta vara en utmaning för kommuner och sopor.

För det första ökar den globala förmögenheten världen över, vilket innebär att individer producerar mer avfall - men troligen med mindre plast.

För det andra flyttar fler och fler människor till städerna. Det betyder att mängden avfall i städer växer, och vi kan förvänta oss att denna trend kommer att fortsätta långt in i framtiden.

För det tredje utvecklas metoderna för att återvinna vad vi slänger snabbt och möjligheterna att återanvända expanderar ständigt. Därför behöver mindre och mindre slösas bort. Detta hjälper till att göra korrekt sortering och hantering av avfall till en mer och mer central uppgift. Detta gäller både medborgare och kommuner och de företag som samlar in och distribuerar det vi disponerar.

Ekonomin som motivator
Som kommun eller sopor är det vanligtvis en brinnande önskan att medborgarna - i större utsträckning - börjar sortera avfallet.

Det första svaret på hur denna önskan kan realiseras är det uppenbara: att erbjuda fler fraktioner och kärl för de olika avfallstyperna (glas, plast, metall, papper, kartong, restavfall, etc.). Så en praktisk och fysisk lösning. Men en sak är att ta fram kärlen, vilket flera kommuner redan har gjort - men något annat är att få människor att börja använda dem. De har lyckats bland annat på återvinningsplatserna, där de har påverkat medborgarna genom att bemanna containrarna, minskat öppningen, lägga den "lilla och brandfarliga" containern på det längsta avståndet, eller till och med bytt namn på det till något annat, så du är inte frestad att bara kasta allt i ett kärl. Som ett resultat används nu bara mindre än 15 procent för energi.

Ett sätt att göra detta kan vara ekonomin som ett incitament. Från utlandet är till exempel modeller kända, där medborgare, som i Danmark, inte betalar för avfallshantering över skatten, men per kilo som de kastar i avfallsbehållaren eller per gång det töms. Ju mindre avfall som hamnar i den stora, vanliga avfallsbehållaren, desto färre gånger i veckan måste det plockas upp (utan naturligtvis att behöva stå och lukta och locka skadedjur). Således betalar medborgarna mindre för att samla in sitt avfall om de är flitiga att sortera det för återvinning.

Digital optimering
På AMCS kan vi med digitala lösningar hjälpa till en mer hållbar, framtidssäker och resursbesparande utveckling inom avfallshantering på vägen. Med vår cloud-baserade plattform kan du få exakt de moduler din organisation behöver för att förbättra din insamling av avfall, både restavfall och återvinningsmaterial.

Den intelligenta optimeringsmodulen kan t.ex. planera och optimera dina insamlingsvägar för sopbilar, och med vår mobila lösning och teknik för sopbilar kan du få RFID, GPS och vägning ombord om du vill testa en betalningslösning. Möjligheterna är (nästan) oändliga. Oavsett vilka utmaningar du står inför med ditt avfall och återvinning kommer AMCS-plattformen att kunna hjälpa dig.

Du kan läsa mer om hur du kan optimera din avfallshantering här: AMCS-plattform