Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-1046954882.jpg

02 maj 2019

Hur det blir fel med din ERP-programvara

(och hur du får det rätt)

Mark Abbas - CMO

Det ligger i människans natur att söka trygghet genom att arbeta med bekanta namn. Det gäller även vid valet av en stor aktör för att implementera ditt ERP-system (Enterprise Resource Planning). Du känner att du vet vad du får.

Det finns många allmänna ERP-system, men sanningen är att det finns få förstklassiga system som är specifikt inriktade på avfalls- och återvinningshantering. Att det är en stor aktör garanterar inte att du får den branschkompetens du behöver.

Skräckhistorier
Det finns tillräckligt med skräckhistorier där ute för att veta att något inte står rätt till. Ofta händer det att ”något” upptäcks under implementationen. Estimat godkänns och arbetet påbörjas. När det blir uppenbart att en stor aktör saknar förståelse för branschen tillkommer ytterligare arbete och du måste godkänna fler kostnader.

Fler hinder dyker upp och tillsammans med dem fler fakturor. I vilket läge väljer du att dra dig ur? Du har redan investerat mer än du ursprungligen hade tänkt dig, men ditt rykte står på spel. Så du fortsätter. Det är inte ovanligt att man till slut betalar tre gånger mer än ursprungligen förväntat, och trots det har man inte fått den utlovade lösningen och definitivt inte på utsatt tid. Att integrera branschspecifik programvara, t.ex. ruttoptimering, är inte ens att tänka på och problemen blir bara dyrare och dyrare och mer tidskrävande. 

För att du ska slippa din egen skräckhistoria, ska du välja din ERP-leverantör med omsorg. Så här gör du.

Lektion ett : ställ kniviga frågor
Se upp för jättarna. Om du låter dig bli bländad av stora namn med en armé av programvaruutvecklare och strategikonsulter, är det lätt hänt att du missar vad som står på spel här. 

Det som är viktigt är de exakta detaljerna om vad de gör – och då menar vi de exakta detaljerna, inte en försäkran eller påståenden. Annars kan du ställas inför ett mycket långt, smärtsamt och dyrt misstag.

Ställ kniviga frågor. När du för samtal med ett programvaruföretag, fokusera då på den operativa sidan av vad ditt ERP-system måste göra. Ditt mål är att avgöra huruvida ett programvaruföretag förstår avfallshanteringsbranschen och hur deras lösning kommer att klara av det du behöver.

Hur fördelar du arbetet mellan förare?
Hur får du tillbaka information från fältet?
Hur fakturerar du, baserat på tonnage, på minsta kvantitet eller enligt genomsnittlig eller faktisk vikt?
Bygg scenarier och se vad de kommer fram till.

Lita inte på demos
De kanske ser flashiga ut, men kan de bevisa framgångsrika implementeringar av programvaran inom avfalls- och återvinningsbranschen? Det spelar ingen roll om de har hjälpt stora banker eller olje- och gasbolag utan problem. Du letar efter bevis på förstklassiga leverantörer inom just din bransch.

Vad kan de om branschen?
En anledning till att så många av de stora aktörerna har problem med att förstå avfalls- och återvinningshantering är att deras fokus och kunskap ligger inom programvaruproduktion. Tillverka produkter, leverera dem och få betalt. Det är så de flesta branscherna fungerar. De stora aktörerna är utmärkta på den typen av ERP-programvara.

Men avfalls- och återvinningshantering är en helt annan sak.

Producenten betalar. I själva verket är varuflödet omvänt mot flödet av pengar. Din ERP-programvara måste absolut bygga på detta begrepp, och för att göra det måste företaget som bygger det känna till branschen, hur den fungerar och alla dess nyanser.

Ett exempel på vad som kan missas: ett ERP-system måste enkelt kunna hantera beräkningarna av containerhyran. Tänk på vad som bestämmer priserna på containers, till exempel storlek, avfallsvolym, avfallstyp, antalet dagar som containrarna är på plats och de tillstånd som behövs.

Det som ofta händer om du väljer ett ERP-system som utformats av personer utan rätt kunskaper är att du förlorar pengar. Du tar inte betalt för allt du borde och när du tittar på en stor byggarbetsplats, bidrar du i själva verket till att subventionera byggprojektet eftersom du tar på dig kostnader som du inte tar betalt för.

Det är väldigt lätt att förlora pengar i den här branschen. Om till exempel materialet inte är graderat på rätt sätt, då får du problem. Du behöver ditt ERP-system för att ha koll på intäkterna och för att se till att varje transaktion faktureras. Summan av kardemumman är att du behöver ett programvaruföretag som talar ditt språk. Detta kan endast komma inifrån din bransch.

Förstår de branschens komplexa prissättning?
Varje ERP-programvara kommer att ha funktioner som prisindexering, men återigen, det handlar om att förstå branschens behov. Ta till exempel marknadspriset på papper som från månad till månad, och till och med vecka till vecka, kan variera mellan ett positivt och ett negativt belopp. För standard ERP-system är detta svårt och suddigt. Det blir ännu mer komplicerat när du handlar med material.

För ERP-programvara som utformats av branschexperter är detta en organisk del av ekosystemet. Prissättningen stöds på nationell, regional och/eller lokal nivå. Det är inte rymdfysik att uppdatera prishöjningar enligt typ av tjänst, kund eller region. Det är enkla saker – eller borde vara.

Hur håller de sig uppdaterade med lagar och regler?
Att vara proaktiv och följa lagar och regler som påverkar avfalls- och återvinningsbranschen är utmanande för de flesta stora aktörer. I deras ögon är det alltför tidskrävande och kostsamt. Ta till exempel länder som Spanien och Belgien, där du kanske måste hantera sex eller sju rättsliga organ med olika rapporteringskrav.

De stora aktörerna investerar inte i att hålla jämna steg med utvecklingen i Belgien. Avfall och återvinning är helt enkelt inte en tillräckligt stor marknad för dem. När lagar och regler förändras i länder som de inte täcker, då måste du hålla dem uppdaterade. Och naturligtvis kommer det att kosta dig att få dessa förändringar implementerade.

Ett ERP-programvaruföretag med erfarenhet från branschen borde veta vilka förändringar som är på gång. De bör ha kontakter hos myndigheter och relevanta föreningar och ständig kontakt med beslutsfattare. Endast på detta sätt kan de förutse och implementera nya regler i förväg, istället för att låta kunderna drabbas av konsekvenserna med att inte efterleva regelförändringar.

Är det lätt att integrera lösningar i deras ERP-programvara?
Låt oss säga att du har valt en skräddarsydd ERP-lösning från en stor aktör. I ett senare skede vill du lägga till ruttoptimering och fordonsteknik. Medan du till en början var glad över att ingen annan hade ett system som ditt, utgör just det systemet nu en huvudvärk.

Alla implementeringar är unika. Ingen datakälla är densamma. Du kan inte bara lägga till en redan färdig lösning som ruttoptimering till en skräddarsydd programvara. Därför måste varje gränssnitt anpassas till ERP-systemet som du har på plats. Det tar fem gånger längre tid att implementera detta än vad det skulle ha gjort om du bara hade gått rakt på sak och använt en branschspecifik lösning redan från början. Räkna med enorma kostnader.

Det är mycket lättare, och kommer att spara en rejäl summa pengar, om du helt enkelt börjar med branschspecifika ERP-system, såsom AMCS-plattformen och lägger till så många moduler som du vill. Det är en smidig lösning, designad och konstruerad speciellt för avfall- och återvinningsbranschen och av människor som kan skilja även på de minsta nyanserna i branschen.

Du kan välja att integrera AMCS egna moduler, såsom förstklassig ruttoptimering, RFID, fordonsteknik och vägning samt identifiering. Det är smidigt.

Du kan också integrera alla tredjepartslösningar som du vill i programvaran, till exempel ett finansiellt eller HR-system. Det är lätt att göra. Det vackra med AMCS-plattformen är att du inte låst dig till något och allt tas hand om åt dig.

Rädslan att mindre leverantörer inte kan hantera stora krav
IoT, stora data och artificiell intelligens är inga mysterier. Ja de stora aktörerna kan erbjuda dig dessa tekniker. Men AMCS kan också dra fördel av dem via Microsoft Azure-plattformen. Så ja, du kan faktiskt få allt som de stora aktörerna erbjuder även från mindre leverantörer. Med en leverantör som AMCS får du i själva verket mer: kunskap och erfarenhet från branschen. Det är så du garanterar att du får till det rätt redan första gången.