Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
AMCS-AMEY vtech blog.jpg

Fordonsteknik: övervinna motstånd

20 aug 2020

Fordonsteknik

Övervinna motstånd

Fordonsteknik Vägning, kvalitetskontroll and materialhandel Teknik

Enligt en nyligen utförd analys av Frost & Sullivan består de största utmaningarna som avfallshanteringsindustrin står inför av ineffektiv insamling, oregelbunden avfallshämtning och effektiv sortering av avfallet. 

”Företag bör utnyttja sakernas internet (IoT) och stora data för att optimera och öka effektiviteten i sina avfallshanteringsprocesser och stärka kundrelationerna” säger Akshaya Gomatam Ramachandran, energi- och miljöanalytiker på konsultföretaget.

I rapporten upprepas AMCS egna slutsatser från året före, som avslöjade att branschen investerar mindre än 1 procent av intäkterna i IKT och att de flesta företag lägger pengarna på anskaffning av fler lastbilar, containrar eller installationer.

Med andra ord: mer av samma. Dessa investeringar hanterar inte utmaningar som ineffektiv insamling på något revolutionerande sätt.

Byta strategi

Företag som ännu inte har börjat använda fordonsteknik behöver byta strategi framöver om de vill göra större förbättringar i effektiviteten, och därmed intäkterna.  

Enligt tidskriften Contractor kan fordonstelematik ”leverera minst 500 procents avkastning på investeringen (RIO) om den används fullt ut”. Tidskriften anger effektivitet, bränslebesparingar och lägre arbetskostnader som orsaken till att företag ser 100 procents avkastning på investeringen inom bara några månader. ”Fordonstelematik hjälper företagen att spara pengar på så många olika sätt att det inte ska ses som en utgift, utan snarare som ett verktyg för att minska kostnader och risker samt öka intäkterna.”

Om telematik – teknik som övervakar fordon – kan göra det, vad kan man åstadkomma om man tar ett steg till?

Vad är fordonsteknik?

Fordonsteknik ger utgiftskontroll eftersom vägning ombord, kärlidentifiering och avfallsinsamling blir enklare och effektivare.

Fordonsteknik som används rätt ger en djupare insikt i verksamheten så att du ser vad som fungerar eller inte. Det bidrar till att stoppa intäktsläckage och kontrollera utgifterna. Det framtidssäkrar faktiskt verksamheten. Exempel på fordonsteknik:

  • Radiofrekvensidentifiering (RFID)
    Om du bär ett kontaktlöst kort har du redan personlig erfarenhet av att använda RFID. RFID använder radiovågor för att läsa av, samla in och interagera med information som lagrats i en bricka som, när det kommer till avfallshantering, är fäst på ett kärl. 
  • Vägning ombord
    Känn till kärlens exakta vikt, implementera avfallstjänster baserade på mängd, erbjud olika prissättningar – tekniken ger många möjligheter att öka lönsamheten. 
  • Dator ombord och surfplatta i förarhytten
    Möjligheten att samordna, ordna och ändra scheman. Du kan använda förarna på ett effektivare sätt baserat på realtidsinformation, medan förarna kan ge feedback i realtid.

Vad gör dessa tekniker?

Vi tar en titt på AMCS toppresterande fordonsteknik som erbjuder ett helt kalibrerat och robust kärlhanteringssystem. Det är väldigt enkelt. När dessa tekniker har integrerats ger de realtidsinsikt i fordon, rutter och hur insamlingen framskrider så att du får en djupare bild av verksamheten och kan se vad som fungerar och vad som inte gör det.

Radiofrekvensidentifiering (RFID)

AMCS RFID identifierar och spårar avfallskärl. Utöver det validerar, övervakar och optimerar det avfallsinsamlingen. Det har bevisats öka fordonsflottans effektivitet med upp till 25 procent. Det ger bevis över utförd tjänst och spårar det exakta antalet lyft.

När det används tillsammans med AMCS GPS-alternativ kan du även förbättra ruttplaneringen och realtidsövervakningen av effektivitet genom att spåra fordon. Smartare rutter är förstås hur du minskar antalet körmil och bränslemängder.

Vägning ombord

AMCS vägningslösningar ombord ger realtidsdata för varje container. Du kan optimera lasteffektiviteten i hela fordonsflottan så att alla lastbilar drivs med full kapacitet. Du kan identifiera lönsamma – och olönsamma – kunder. 

Med AMCS Weighbridge kan du till exempel samla in och hantera viktinformation snabbt. Det gör det möjligt att följa allt inkommande utgående material vid viktbryggan. Om du har ett stadigt flöde av fordon som ständigt kommer till och lämnar anläggningen och vägningen behöver gå snabbt är en dynamisk viktbrygga den perfekta lösningen. Du kan även dokumentera efterlevnaden av överviktsbestämmelser och göra processen mycket enklare än tidigare.

Mobil arbetskraft

Tack vare AMCS datorlösning ombord och surfplatta i förarhytten kan du ge kunderna en högre servicenivå samtidigt som verksamheten strömlinjeformas. Förarna får surfplattor där de kan ha ständig kontakt med planerare och få information såsom schemaändringar i realtid. Resultatet är besparingar för onödiga resor, körmil, bränsle och utsläpp. Det kan även öka fordonsflottans kapacitet och automatisera faktureringen.

Det handlar i slutändan om produktivitet

Fordonsteknik kan ge produktiviteten ett uppsving på så många sätt. Från eliminering av behovet att mata in data manuellt till samordning med förarna i realtid – alla aspekter av fordonsteknik är utformade för att göra dig mer produktiv och minska dina driftskostnader.

Få hela historien: Webbseminarium den 27 november

Delta i en informativ chatt om fordonsteknik den 27 november. Du får lära dig vad de olika teknikerna kan göra för dig och bestämma själv om det är dags att ta din avfallshanteringsverksamhet till nästa år.

ANMÄL DIG HÄR!

Begär en demo

Groningen truck underground bins

Sustainable waste collection in liveable cities using forecasting algorithms

Free webinar for municipalities, waste management companies and waste transporters

Join us for a free webinar hosted by Martijn Schimmer as he explores the advantages of using intelligent route optimisation software for collecting your containers (above and/or underground) on 18 June 2019. Sign up now

Register for the webinar here