Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
nottingham-city-council-invests-in-new-amcs-software-and-mobile-technology-solution.jpg

06 apr 2020

Enhet i hytten minskar operativa risker med informationsutbyte i realtid

AMCS mobil registrerar kundåtgärder för uppdaterad rutt-information i realtid

Konstant uppdaterad kund-, väg- och fordonsinformation tillgänglig över hela organisationen via informationsdelning i realtid. Med AMCS mobila hyttenhet erhålls faktisk ruttinformation som minskar operativa risker och förebygger extra kostnader för missad avfallsinsamling. Genom det integrerade systemet, har både planerare och kundservice tillgång till aktuell information som ger dem möjlighet att ge bättre och effektivare kundservice till lägre kostnader.

  • Alla åtgärder som förare utför åt en kund delas med kontoret i realtid, och ger förare, planerare och kundtjänst omedelbara uppdateringar om varje kund, order och fordonslokalisering
  • Dokument som ruttlista, skärmbilder och GPS-spårning finns ständigt tillgängliga både för planerare och kundtjänst, som bevis på att en förare varit på plats och varför exempelvis en soptunna inte tömts
  • Ett sådant informationspaket ger en tydlig uppdateringstjänst som förbättrar kundtjänst och sänker extra kostnader för kundsamtal
  • Planeraren får en överblick över orderstatus som gör det möjligt att omedelbart lägga om ordrar mellan förarna, och schemalägga expressordrar och slussar dessa vidare till lämpliga förare, vilket skapar operativ effektivitet.

Integrerat mobilt system ger omfattande insyn i verksamheten

Några av fördelarna med ett integrerat mobilt system är översikten över varje order och möjligheten att följa varje fordons lokalisering. Detta görs möjligt via informationsdelning i realtid mellan den mobila enheten i förarhytten och det centraliserade affärssystemet. Det är dessa specifika egenskaper som minskar operativa risker för avfall och återvinningsföretag, förklarar Ken Tierney, produktchef på AMCS.” Allt som föraren utför åt kunden registreras och överförs till kontoret i realtid. Detta förser föraren och operativ personal, exempelvis kundtjänst, med uppdateringar för varje kund, order och fordonslokalisering. Detta minskar risken för att en förare missar tömma någon soptunna eftersom all information tydligt och intuitivt visas på den mobila enheten. Framför allt eliminerar detta kostnader för omläggning av den missade soptunnan.”

Uppdaterad information om orderhantering är viktigt för företagen. ”Planeraren vet nu vilken tid på dagen som föraren har tömt soptunnan och om inte – varför. Kanske hade soptunnan inte ställts ut eller var otillgänglig, kanske var tillträdet till den aktuella platsen blockerad. I samtliga fall kan planeraren bevisa varför soptunnan inte tömts, med hjälp av foton och anteckningar med angiven tid, datum och GPS-plats. Denna information finns tillgänglig för både planerare och kundtjänst för att säkra en tydlig kommunikation, och erbjuda kunder uppdateringar vilket kommer att förbättra servicen för dessa kunder.  Det sätter även stopp för kundsamtal och interna utredningar i dessa frågor eftersom all information redan finns tillgänglig.”

Minskar risken för ineffektiva rutter

Enligt Tierney hjälper den ständigt tillgängliga realtidsinformationen till så att sophämtning kan ske inom fastställda tidsramar. ”Planeraren har en översikt över vilka ordrar som utförts och kan se om en förare ligger före schemat, eller kanske ännu viktigare, om hen ligger efter. Med kunskap om hur förarna faktiskt utför planeringen, det faktiska kontra det planerade, kan planeraren agera snabbare. Till exempel, om det är nödvändigt att omedelbart boka om en order till en annan förare, eller schemalägga expressordrar till en lämplig förare. Detta skapar både operativ effektivitet och minskade kostnader för engångsturer och kostsamma resor.”

AMCS mobil minskar även risken för ineffektiva rutter, säger Tierney. ”Med pappersprocesser planeras rutter utefter det som planeraren tror är bäst, baserat på adresser, gator eller kundordrar som läggs till rutten. Den mobila applikationen följer förarens faktiska rutt och i vilken sekvens insamlingen skett på vägen något som kan användas för att ändra rutten till det sätt som en erfaren förare kör rutten. Denna sekvens kan sedan användas av nya förare och garantera att de kör rutten så effektivt som möjligt. Dessutom kan all realtidsinformation som samlas in av den mobila appen matas in i lösningen för ruttoptimering för att öka rutteffektiviteten ytterligare.”