Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
IMG_2651 weighing.jpg

Fordonsteknik

Våra kunniga teknikier har utformat systemet – det har aldrig varit enklare att väga ombord, identifiera avfallskärl och samla in avfall. 

On board weighing

Vägning ombord

Hjälper dig att minska kostnaderna och eliminera intäktsläckage i insamlingsverksamheten

Weighing Technics

Helt kalibrerad

Nästa generation av helt kalibrerad, robust hantering av avfallskärl i realtid! Utformat av våra kunniga ingenjörer

Vehicle Technology

Tack vare AMCS fordonsteknik är nästa generation av helt kalibrerad, robust hantering av avfallskärl i realtid här. Våra kunniga teknikier har utformat systemet – det har aldrig varit enklare att väga ombord, identifiera avfallskärl och samla in avfall. Hittills har tekniken registrerat över 5 miljoner avfallskärl. Den finns på över 5 000 fordon bland lokala myndigheter och industriella och kommersiella avfallshanterare.

Du kan dra nytta av den här smarta heltäckande lösningen, även om du skaffar hårdvaran utan att använda programvaran. Med vår mobilapp och färddator i förarhytten ökar du däremot vinsten ännu mer. Kort sagt leder integration av våra system till en betydande optimering av intäkter.

Fordonsteknik i toppklass förbättrar avfallskärls- och containerhanteringen 

Som våra kunder kommer att berätta för dig, förenklar rutt- och avfallskärlsdata i realtid dramatiskt möjligheten att följa lastbilar, identifiera insamling och övervaka hur insamlingen fortskrider. 

RFID-teknik

RFID (radiofrekvensidentifiering) förbättrar validering, övervakning och optimering av avfallsinsamlingen.

Med RFID kan du:

Öka fordonsparkens effektivitet (upp till 25 %)

Ge optimala bevis över utförd tjänst

Spåra det exakta antalet lyft

Registrera data i realtid till backoffice

Hantera alla avfallskärl och containrar

Fördelar:

Minimera hanteringstiden med åtkomst och visning i realtid av fordons- och tjänstedata

Grafisk representation av rutter för alla fordon på fältet

Identifiera och minska missade hämtningar och återkallade förare med realtidsverifiering av tjänsten

Förbättra förarhanteringen eftersom systeminteraktionen är minimal med RFID-matchning

Rapporter och uppdateringar i realtid mellan backoffice, förare och fordon

Enskild relation mellan RFID-tagg och kundens container ger optimala bevis över utförd tjänst

 

Har du någon gång velat förbättra förarhanteringen? Samtidigt som du minskar felmarginalen på insamlingar och rutter?  Eller sparar pengar med rapportering och uppdateringar i realtid mellan kontor, förare och fordon? Nu kan du det. Med AMCS teknik på fordonet har kan du se fordon, rutt och insamlingsprocess i realtid. Du kan spåra fordon med GPS med en grafisk bild av faktisk kontra schemalagd rutt. Om du väljer att införliva RFID-teknik kan du dessutom validera, övervaka och optimera insamlingen!   

Med AMCS fordonsteknik kan du:

Säkerställa intäkter

Säkerställa intäkter och optimera marginaler AMCS teknik på fordonet ger viktinformation på kundcontainernivå. Dessa viktdata används för att validera avtalsvärdet på kundnivå och skapa effektiv och välinformerad prissättning baserad på riktiga data. Fördelar med fordonstekniken: • Resultatanalys för alla kunder • Information om förlorade intäkter på grund av felaktig prissättning • Kontroll av din största rörliga kostnader per containervikt • Effektiva prissättningssystem anpassade efter din kundbas • Blockering av icke-auktoriserade lyft • Hantering av avfallskärl för att minska intäktsläckage

AMCS on-vehicle technology provides weight information of all individual customers. These actual weight data are used for pricing and understanding contract value with waste collectors.

 

On-vehicle technology benefits:

Profit and loss analysis of all customersData on revenues lost through incorrect pricingControl of your biggest variable cost by weightEffective pricing plans targeted at your customer baseBlocking of unauthorised liftsBin management to minimise revenue leakage

Standardisera och harmonisera

Standardisera och harmonisera affärsprocesser Utöka din datauppsättning

Med vår heltäckande lösning kan hårdvaran (RFID och vägning) integreras i den mobila lösningen. Det möjliggör integration mellan befintlig hårdvara från tredjepart eller AMCS och våra mobila lösningar.

Våra heltäckande lösningar säkerställer:

 • Minimerad tid för hantering av kundsamtal genom åtkomst och visning i realtid av fordons- och tjänstedata.
 • Visualiseringsverktyg för transport och planerare som övervakar fordonsparken på fältet.
 • Färre missade avfallskärl och återkallade förare med realtidsverifiering av tjänsten
 • Införlivad RFID-teknik ger optimala bevis över utförd tjänst

Optimera resurser

Optimera resurser och tillgångar Hantering av avfallskärl

Med AMCS lösningar ser du hur viktigt det är med kunskaper om förhållandet mellan avfallskärl och vikt.

Tillgångsspårningen hjälper dig också att se behovet att planera insamling och underhåll av avfallskärl. Det gäller även hantering av containrar, leveranser och reparationer.

AMCS vägning säkerställer att du kan:

 • Ha fler lyft per rutt genom att undvika onödiga fördröjningar med dynamisk vägning
 • Optimera belastningseffektiviteten i hela fordonsparken och säkerställa att alla lastbilar drivs med full kapacitet
 • Noggrant väga varje lyft/belastning och registrera relevanta data för att optimera avfallsinsamlingen och öka lönsamheten.
 • Identifiera lönsamhet per kund

SKICKA FÖRFRÅGAN

Digitalisera verksamheten

Digitalisera verksamheten Koppla kunden till vikten

Koppla vikten till kunden automatiskt. Ingen manuell inblandning. Färre misstag.

Vår teknik på fordonet:

 • Vägning: Återanskaffningspris och förprojektering
 • Spårning av fordonsflotta
 • Teknik i förarhytten
 • Kameror
 • Radiofrekvensidentifiering

SKICKA FÖRFRÅGAN

skalbar och flexibel

Beprövad skalbar och flexibel molnarkitektur Skala i all oändlighet

Det finns inga begränsningar för skalbarheten. Kunderna kan skala i all oändlighet. Du blir en flexibel arkitekt och väljer vad du vill ha.

Fördelar med AMCS molnteknik:

 • AMCS moln är en branschledande molntjänst
 • Den erbjuder kunderna lokala och utlokaliserade distributionsmodeller 
 • Tjänsten distribueras på första nivån av en mycket tillgänglig AMCS-molninfrastruktur
 • Lämpar sig för avfalls- och återvinningsoperatörer som inte vill ha fasta IT-relaterade kostnader
 • Låter operatörerna fokusera på sin kärnverksamhet utan att behöva investera i kompetens på andra områden

SKICKA FÖRFRÅGAN

Efterlevnad

Efterlevnad Efterlevnad (IT, finans, juridik och bolagsstyrning)

Efterlevnad (IT, finans, juridik och bolagsstyrning) {(general text for all accordion about compliance)}
Följa lokal och internationell lagstiftning
Företag i avfalls- och återvinningsbranschen måste följa stränga regler och bestämmelser. Nationella och lokala regeringar genomför avfallsdirektiv. Vi förstår att lagstiftningen ändras när regeringar främjar återvinning och branschen rör sig mot en cirkulär ekonomi. En stor drivkraft i AMCS affärssystem är att se till att du är uppdaterad och följer reglerna.

AMCS plattform har stöd för:

 • Nationella och internationella avfallsdirektiv
 • Flera olika lagstiftningar
 • Europeiska avfallskatalogen (EWC)
 • (Digitala) fraktsedlar för avfall
 • Aktsamhetsplikt
 • Skatteadministration av deponier
 • Direktiv och rapportering om farligt avfall
 • Rapportering om avfallsinsamling
 • Avfalls- och råmaterialrelaterade exportdokument
 • Skattemässig och finansiell regelefterlevnad
 • Säkerställa intäkter

  AMCS on-vehicle technology provides weight information of all individual customers. These actual weight data are used for pricing and understanding contract value with waste collectors.

   

  On-vehicle technology benefits:

  Profit and loss analysis of all customersData on revenues lost through incorrect pricingControl of your biggest variable cost by weightEffective pricing plans targeted at your customer baseBlocking of unauthorised liftsBin management to minimise revenue leakage

 • Standardisera och harmonisera

  Med vår heltäckande lösning kan hårdvaran (RFID och vägning) integreras i den mobila lösningen. Det möjliggör integration mellan befintlig hårdvara från tredjepart eller AMCS och våra mobila lösningar.

  Våra heltäckande lösningar säkerställer:

  • Minimerad tid för hantering av kundsamtal genom åtkomst och visning i realtid av fordons- och tjänstedata.
  • Visualiseringsverktyg för transport och planerare som övervakar fordonsparken på fältet.
  • Färre missade avfallskärl och återkallade förare med realtidsverifiering av tjänsten
  • Införlivad RFID-teknik ger optimala bevis över utförd tjänst
 • Optimera resurser

  Med AMCS lösningar ser du hur viktigt det är med kunskaper om förhållandet mellan avfallskärl och vikt.

  Tillgångsspårningen hjälper dig också att se behovet att planera insamling och underhåll av avfallskärl. Det gäller även hantering av containrar, leveranser och reparationer.

  AMCS vägning säkerställer att du kan:

  • Ha fler lyft per rutt genom att undvika onödiga fördröjningar med dynamisk vägning
  • Optimera belastningseffektiviteten i hela fordonsparken och säkerställa att alla lastbilar drivs med full kapacitet
  • Noggrant väga varje lyft/belastning och registrera relevanta data för att optimera avfallsinsamlingen och öka lönsamheten.
  • Identifiera lönsamhet per kund

  SKICKA FÖRFRÅGAN

 • Digitalisera verksamheten

  Koppla vikten till kunden automatiskt. Ingen manuell inblandning. Färre misstag.

  Vår teknik på fordonet:

  • Vägning: Återanskaffningspris och förprojektering
  • Spårning av fordonsflotta
  • Teknik i förarhytten
  • Kameror
  • Radiofrekvensidentifiering

  SKICKA FÖRFRÅGAN

 • skalbar och flexibel

  Det finns inga begränsningar för skalbarheten. Kunderna kan skala i all oändlighet. Du blir en flexibel arkitekt och väljer vad du vill ha.

  Fördelar med AMCS molnteknik:

  • AMCS moln är en branschledande molntjänst
  • Den erbjuder kunderna lokala och utlokaliserade distributionsmodeller 
  • Tjänsten distribueras på första nivån av en mycket tillgänglig AMCS-molninfrastruktur
  • Lämpar sig för avfalls- och återvinningsoperatörer som inte vill ha fasta IT-relaterade kostnader
  • Låter operatörerna fokusera på sin kärnverksamhet utan att behöva investera i kompetens på andra områden

  SKICKA FÖRFRÅGAN

 • Efterlevnad

  Efterlevnad (IT, finans, juridik och bolagsstyrning) {(general text for all accordion about compliance)}
  Följa lokal och internationell lagstiftning
  Företag i avfalls- och återvinningsbranschen måste följa stränga regler och bestämmelser. Nationella och lokala regeringar genomför avfallsdirektiv. Vi förstår att lagstiftningen ändras när regeringar främjar återvinning och branschen rör sig mot en cirkulär ekonomi. En stor drivkraft i AMCS affärssystem är att se till att du är uppdaterad och följer reglerna.

  AMCS plattform har stöd för:

  • Nationella och internationella avfallsdirektiv
  • Flera olika lagstiftningar
  • Europeiska avfallskatalogen (EWC)
  • (Digitala) fraktsedlar för avfall
  • Aktsamhetsplikt
  • Skatteadministration av deponier
  • Direktiv och rapportering om farligt avfall
  • Rapportering om avfallsinsamling
  • Avfalls- och råmaterialrelaterade exportdokument
  • Skattemässig och finansiell regelefterlevnad

AMCS fordonsdatahubb

Fordonsdatahubben är en heltäckande lösning på fordonet. Den hör till avfallsinsamlingsprocessen, där den läser RFID-taggar och samlar in fordonsdata. Den består av en enda enhet med integrerad GPRS, GPS och Wi-Fi. Utöver RFID-avläsning hanterar den I/O-signaler och CAN-bussdata.

Det modulbaserade systemet finns i många olika konfigurationer. RFID-enheten ger GPS-spårning med GPRS-kommunikation. Det finns RFID-avläsningsmoduler som passar alla kunders tillämpningar.

 

Vägning ombord

AMCS vägnings- och identifieringssystem möjliggör automatisk registrering av vikt- och identifieringsdata under insamlingen i syfte att kontrollera kostnaderna och öka lönsamheten.

Containeridentifiering kan skötas med RFID- eller GPS-teknik. Detta säkerställer att alla data överförs i realtid till kontoret. Containerinsamlingen kan blockeras med den integrerade stoppfunktionen. Det är vanligen fallet vid containrar som är obetalda eller väger för mycket.

Weighing Techniques

Begär en demo