Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Mobile workforce in cabin

En papperslös framtid

Möjliggör bättre prestanda.

Mobile workforce.jpg

Mobil arbetskraft

Minskar indirekta kostnader och behovet av manuell datainmatning.

Truck driver Reinis

Större konkurrenskraft

Med effektiva rutter, enkel användning, mindre interaktion med föraren och smidig integration med backoffice

Mobil arbetskraft

En papperslös framtid

Vi ser fram emot en papperslös mobil framtid. Vi har omfattande erfarenhet av att implementera mobila lösningar och fokuserar på investeringar i operativ excellens. Dessutom optimerar vi verksamheten via sakernas internet, trådlösa sensorer, radiofrekvensidentifiering, kraftuttag och CAN-bussar.

Tack vare mobil arbetskraft, vår revolutionerade färddator och surfplattan i förarhytten kan du minska kostnaderna, öka effektiviteten och eliminera intäktsläckage i insamlingsverksamheten. Detta ger avkastning på investeringen inom tre till sex månader. Med mobil arbetskraft blir mer gjort. Dessutom uppskattar kunderna en högre servicenivå, snabbare fakturering och optimerade rutter. 

Mobilt är papperslöst

Det är dags att säga hejdå till pappersarbete. Tack vare våra mobila lösningar är den papperslösa framtiden här. Detta ökar konkurrenskraften, minskar de indirekta kostnaderna och minskar behovet av manuell datainmatning. Det ger mycket effektiva rutter, är användarvändligt och kräver mindre interaktion med föraren.


Vi bryr oss om människor

Övergången till digitalt arbete förbättrar hälsa och säkerhet. Som värdens största leverantör av programvara till avfalls- och återvinningsbranschen bryr vi oss om våra medarbetare och kunder.

Den ultimata appen för mobila enheter

Vår (mobila) applösning i förarhytten är lätt att använda, fungerar i realtid med en komplett översikt och ger smidig backofficeintegration. Den mobila orderhanteringsappen erbjuder digitala schemauppdateringar, tillgång till kundinformation, tillägg i realtid av tillfälliga order, intelligent navigering med vägbeskrivning och mycket mer. Det minskar antalet onödiga resor, antalet körmil, bränsleförbrukning och utsläpp.

Säkerställa intäkter

Säkerställa intäkter och optimera marginaler Maximera dina intäkter

Med vår mobila lösning i förarhytten har du alltid kontakt med fordonen och förarna. Nu kan du få ut mer av alla tillgångar och resurser och minska driftskostnaderna (papper, hantering, utskrift och lagring). Det leder till färre flexarbetare och större intäkter. Appen förhindrar intäktsläckage. Den övervakar och registrerar hela processen, och säkerställer att alla utförda åtgärder faktureras. 

Lösningen i förarhytten skapar större intäkter genom att registrera:
> Antalet betjänade kunder
> Körda rutter och icke-planerat arbete
> Antalet tömda avfallskärl, missade insamlingar och extra upphämtningar om den kombineras med AMCS hårdvara och/eller lyftsensorer
> Realtidsdata till backoffice och data för att beräkna faktiska kostnader
> Godkännanden för snabbare fakturering och kassaflöde
> Färre fordon som gör samma jobb ... och mycket annat

Standardisera

Standardisera och harmonisera affärsprocesser Hantera vad du kan mäta

Våra lösningar i förarhytten använder standardiserade och hanterade gränssnitt mellan app/OBC och backend-programvara. De är perfekta för växande företag eller kommuner och bidrar till standardisering och harmonisering av affärsprocesserna. Detta ger väsentliga kostnadsbesparingar. 

Med mobil arbetskraft säkerställs:
> Att ruttavvikelser hör till det förgångna > Hantering av förarbyten genom enklare ruttbeskrivningar > Att rutter körs som planerat och att körläckaget minskar > Registrering av fler insamlingar för ytterligare fakturering > Registrering av alla rörelser och åtgärder > Bearbetning av de data du behöver för att beräkna vinsten

Hälsa och säkerhet förbättras genom:
> Fordonsinspektionsrapporten, som fylls i varje dag > Vår vision för produkter är att införa kameror för döda vinkla och automatiska svarssystem för att undvika olyckor

SKICKA FÖRFRÅGAN

resurser och tillgångar

Optimera resurser och tillgångar Optimera användningen av dina tillgångar

Människor, fordon och containrar är värdefulla tillgångar. AMCS lösningar ger den bästa användningen av tillgångar för minskade kostnader.  Lösningen ökar rutteffektiviteten eftersom du vet var lastbilarna finns och vilka arbeten som utförs vid varje tidpunkt. Backofficesystemet tilldelar tillfälliga arbeten i realtid till den förare som är närmast. Vi sätter rätt lastbil på rätt spår.

SKICKA FÖRFRÅGAN

Digitalisera

Digitalisera verksamheten Utnyttja papperslöshet

Mobilt innebär papperslöst. Det går inte att undvika en övergång till ett digitalt arbetssätt. I den nya digitala världen är makten i dina händer.  Data och information är mycket viktiga.

Mobil arbetskraft:

> Eliminerar pappersarbete i lastbilen genom digitala ruttark > Ger föraren navigation med vägbeskrivningar > Registrerar bevis över utförd tjänst genom digital underteckning, bildregistrering, tid och GPS-stämplar > Automatiserar fordonets inspektionsrapportSKICKA FÖRFRÅGAN

skalbar och flexibel molnarkitektur

Beprövad skalbar och flexibel molnarkitektur Skalbara tjänster med molnhantering

 

Våra lösningar är molnbaserade. Du behöver inte dyra maskiner. Våra skalbara tjänster sköter all hantering av mobila enheter.

De säkerställer:
Oändlig skalbarhet
Helt säker central hantering
Teknisk support dygnet runt
Beprövat för fordonsparker med 3–10 000 lastbilar

SKICKA FÖRFRÅGAN

Efterlevnad

Efterlevnad (IT, finans, juridik och bolagsstyrning) Följa lokal och internationell lagstiftning

Företag i avfalls- och återvinningsbranschen måste följa stränga regler och bestämmelser. Nationella och lokala regeringar genomför avfallsdirektiv. Vi förstår att lagstiftningen ändras när regeringar främjar återvinning och branschen rör sig mot en cirkulär ekonomi. En stor drivkraft i AMCS affärssystem är att se till att du är uppdaterad och följer reglerna.

AMCS plattform har stöd för:

 • Nationella och internationella avfallsdirektiv
 • Flera olika lagstiftningar
 • Europeiska avfallskatalogen (EWC)
 • (Digitala) fraktsedlar för avfall
 • Aktsamhetsplikt
 • Skatteadministration av deponier
 • Direktiv och rapportering om farligt avfall
 • Rapportering om avfallsinsamling
 • Avfalls- och råmaterialrelaterade exportdokument
 • Skattemässig och finansiell regelefterlevnad • Säkerställa intäkter

  Med vår mobila lösning i förarhytten har du alltid kontakt med fordonen och förarna. Nu kan du få ut mer av alla tillgångar och resurser och minska driftskostnaderna (papper, hantering, utskrift och lagring). Det leder till färre flexarbetare och större intäkter. Appen förhindrar intäktsläckage. Den övervakar och registrerar hela processen, och säkerställer att alla utförda åtgärder faktureras. 

  Lösningen i förarhytten skapar större intäkter genom att registrera:
  > Antalet betjänade kunder
  > Körda rutter och icke-planerat arbete
  > Antalet tömda avfallskärl, missade insamlingar och extra upphämtningar om den kombineras med AMCS hårdvara och/eller lyftsensorer
  > Realtidsdata till backoffice och data för att beräkna faktiska kostnader
  > Godkännanden för snabbare fakturering och kassaflöde
  > Färre fordon som gör samma jobb ... och mycket annat

 • Standardisera

  Våra lösningar i förarhytten använder standardiserade och hanterade gränssnitt mellan app/OBC och backend-programvara. De är perfekta för växande företag eller kommuner och bidrar till standardisering och harmonisering av affärsprocesserna. Detta ger väsentliga kostnadsbesparingar. 

  Med mobil arbetskraft säkerställs:
  > Att ruttavvikelser hör till det förgångna > Hantering av förarbyten genom enklare ruttbeskrivningar > Att rutter körs som planerat och att körläckaget minskar > Registrering av fler insamlingar för ytterligare fakturering > Registrering av alla rörelser och åtgärder > Bearbetning av de data du behöver för att beräkna vinsten

  Hälsa och säkerhet förbättras genom:
  > Fordonsinspektionsrapporten, som fylls i varje dag > Vår vision för produkter är att införa kameror för döda vinkla och automatiska svarssystem för att undvika olyckor

  SKICKA FÖRFRÅGAN

 • resurser och tillgångar

  Människor, fordon och containrar är värdefulla tillgångar. AMCS lösningar ger den bästa användningen av tillgångar för minskade kostnader.  Lösningen ökar rutteffektiviteten eftersom du vet var lastbilarna finns och vilka arbeten som utförs vid varje tidpunkt. Backofficesystemet tilldelar tillfälliga arbeten i realtid till den förare som är närmast. Vi sätter rätt lastbil på rätt spår.

  SKICKA FÖRFRÅGAN

 • Digitalisera

  Mobilt innebär papperslöst. Det går inte att undvika en övergång till ett digitalt arbetssätt. I den nya digitala världen är makten i dina händer.  Data och information är mycket viktiga.

  Mobil arbetskraft:

  > Eliminerar pappersarbete i lastbilen genom digitala ruttark > Ger föraren navigation med vägbeskrivningar > Registrerar bevis över utförd tjänst genom digital underteckning, bildregistrering, tid och GPS-stämplar > Automatiserar fordonets inspektionsrapportSKICKA FÖRFRÅGAN

 • skalbar och flexibel molnarkitektur

   

  Våra lösningar är molnbaserade. Du behöver inte dyra maskiner. Våra skalbara tjänster sköter all hantering av mobila enheter.

  De säkerställer:
  Oändlig skalbarhet
  Helt säker central hantering
  Teknisk support dygnet runt
  Beprövat för fordonsparker med 3–10 000 lastbilar

  SKICKA FÖRFRÅGAN

 • Efterlevnad

  Företag i avfalls- och återvinningsbranschen måste följa stränga regler och bestämmelser. Nationella och lokala regeringar genomför avfallsdirektiv. Vi förstår att lagstiftningen ändras när regeringar främjar återvinning och branschen rör sig mot en cirkulär ekonomi. En stor drivkraft i AMCS affärssystem är att se till att du är uppdaterad och följer reglerna.

  AMCS plattform har stöd för:

  • Nationella och internationella avfallsdirektiv
  • Flera olika lagstiftningar
  • Europeiska avfallskatalogen (EWC)
  • (Digitala) fraktsedlar för avfall
  • Aktsamhetsplikt
  • Skatteadministration av deponier
  • Direktiv och rapportering om farligt avfall
  • Rapportering om avfallsinsamling
  • Avfalls- och råmaterialrelaterade exportdokument
  • Skattemässig och finansiell regelefterlevnadFördelar med en mobil arbetskraft:


Minskade intäktsläckage. Allt arbete registreras med översikt av hela fordonsparken

Möjlighet att övervaka föraren

Förbättrad kundservice och problemlösning

Möjlighet att lägga till tillfälliga jobb ökar driftseffektiviteten

Ett papperslöst arbetsflöde minskar antalet fel och ökar effektiviteten

Dagliga säkerhetskontroller och förarhändelser ökar produktiviteten 

 


Funktioner för mobil arbetskraft:

Skicka dagliga rutter och scheman till en mobil enhet

Visa lista och kartöversikt över planerad rutt och arbetsordrar

Skicka meddelanden till och från mobila enheter i realtidVisa detaljerad kundinformation 

Ta underskrifter, bilder, GPS osv. Lägga till tillfälliga order i schemat i realtid Intelligent navigering med vägbeskrivning Stöd för geokodning Lägg enkelt till information i en order  Registrera bortskaffningsinformation elektroniskt. Slipp datainmatning från bortskaffningsnota

_D3A4751.jpg

Begär en demo