Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
AMCS Corporate.m4v.00_00_53_17.Still003.jpg

Färre fordon

Det har också potential att generera extra kapacitet utan behovet av att expandera flottan eller att utföra lika mycket arbete med färre fordon.

AES truck through landscape.jpg

Ruttoptimering

minskar företagens kostnader för bränsle, löner och underhåll betydligt

AMCS Corporate.m4v.00_01_00_02.Still004.jpg

Huvudrutter

En sådan där sällsynt lösning som inte bara förvinner ut i kulisserna, utan tar plats på scenen.

Intelligent optimering

Ruttplanering och optimering för avfallsbranschen som ändrar hela verksamheten

Vår ruttoptimeringslösning ger oräkneliga fördelar och utmärkt affärsvärde. Med våra lösningar kan du minska kostnaderna och förbättra kundservicen avsevärt på dina insamlingsrutter och transporter. Optimeringskapaciteteten omfattar allt från grundläggande ruttoptimering till helt dynamisk optimering i realtid – allt för att du ska lyckas på en mycket konkurrensutsatt marknad!

Kraftfull ruttoptimering

Optimeringskraften i AMCS ruttoptimeringslösning är branschens bästa. Lösningen kan optimera hundratusentals huvudstopp i en optimering, och optimerar dynamiska och realtidsbaserade rutter sekund för sekund. Kraften kommer att öka företagets prestanda avsevärt!

Heltäckande lösning

Vår lösning hanterar alla typer av avfall, t.ex. från företag, hushåll, rullflak och containrar samt farligt avfall. Den tar steget längre än ruttoptimering och stöder den operativa affärsprocessen under utförandet och efteråt genom exempelvis automatisering av rutt- och tidsluckor, resurshantering, samplanering med underleverantörer, självfakturering och mycket annat.

 

 

 

Stora fördelar

AMCS intelligenta optimeringsplattform ger stora fördelar. Vanliga fördelar som våra kunder får:

 • Minskning av CO2-utsläpp, miltal och körtid på 5–25 %
 • Minskning av antalet fordon på 5–15 %
 • Minskning av tiden för planering och administration på 25–75 %
 • Signifikant förbättrad kundservice och antal korrekt genomförda besök

Starka expertkunskaper

I tre årtionden har AMCS levererat avfallsspecifika ruttoptimeringssystem till avfalls- och återvinningsföretag i hela världen. Lösningen levereras som en integrerad del i AMCS plattform eller ansluter till affärssystem från tredje part. Ruttoptimering är vår passion och vi kan verkligen branschen. Vi arbetar gärna med dig för att ge långvariga konkurrensfördelar!  

Rutteffektivitet

Rutteffektivitet och minskade kostnader Ökad vinst

AMCS ruttoptimeringslösning ger verksamheten stora kostnadsbesparingar genom ökad rutteffektivitet. Kraften i lösningen ger vanligen en total kostnadsbesparing på 10 till 15 %.

Exempel på kunders effektivitetsvinster:

 • AES i Irland: Ökade lyft per ruttimme med 15 %
 • SUEZ i Benelux: Ökade lyft per ruttimme med 5 till 10 %
 • Twente Milieu i Netherlands: Ökade lyft per ruttimme med 20 till 25 %
 • Saver i Netherlands: Ökade lyft per ruttimme med 15 till 25 %

 

Optimeringsalgoritmen är därför inte bara en problemlösare. Den baseras på metaheuristik skapad för att hantera verkliga problem i avfallsbranschen.

Det innebär att optimeringsalgoritmen konfigureras för att kombinera en besparing av kilometer, tid och kostnader med dina preferenser för ruttkvalitet och överenskomna servicenivåer mot kunderna.

Läs mer

Nöjda kunder

Nöjda kunder och flexibilitet Behåll kunderna

Med AMCS ruttoptimeringslösning kan du ge kunderna bästa möjliga kundservice utan att öka kostnader eller priser. Tack vare optimeringslösningen går kostnadsbesparingen hand i hand med förbättrad kundservice.

Optimeringen kan helt enkelt inte skapa rutter som strider mot kundavtalen. Verkliga problem som tidsfönster, överlappande eller icke-överlappande rutter, kvalificeringskrav för stopp, fordonskapacitet och mycket annat ingår i optimeringsprocessen.

Exempel på vad du får:

 • Uppfyll utlovade tidsfönster och säkerställ rätt resurs till arbetet
 • Utförande, löpande optimering och ruttexpediering i realtid
 • Proaktiv ETA-information för alla kunder
 • Omedelbara rutt- och tidsluckor vid kundförfrågningar
 • … och mycket annat

Processtandardisering

Processtandardisering och bästa praxis Processoptimering

Oavsett om du har en centraliserad eller decentraliserad planerings- och expeditionsorganisation ger AMCS optimeringslösning värdefull processoptimering och standardisering.

Konfiguration av optimeringsalgoritmen bäddar in företagets övergripande ruttstrategi och policy. Detta omfattar balansering av t.ex. ruttkostnader mot servicenivåer och icke-överlappande rutter mot ruttkostnader.

AMCS ruttoptimeringslösning ger mycket mer än bara ruttoptimering. Den kan interagera i realtid med affärssystem, ordersystem, mobila system, GPS-system, vägningssystem, produktionssystem, skanningssystem, rapportering och mycket annat. Lösningen blir en central operativ central för företaget som säkerställer smidiga, realtidsbaserade och agila processer.

Exempel på optimering av processer och rutiner:

 • Effektiv optimering av både arbets- och dataflöde
 • Spridning av bästa praxis till alla i företaget
 • Enkelt att sprida verksamhetsmetoder till platser längre bort
 • Möjlighet att centralisera arbete som annars är decentraliserat

Digitalisera verksamheten

Digitalisera och precisera verksamheten Fullständig insikt

Avfallsbranschen kan göra stora vinster på att haka på digitaliseringsvågen som sveper över världen. Gatudata, GPS, mobilitet, sakernas internet (IoT), webbportaler, fordonsteknik, analyser, lagerhantering och systemintegration kommer nu med mycket hög kvalitet.

AMCS strävar ständigt efter att använda den senaste tekniken i våra lösningar och därigenom hjälpa våra kunder att följa digitaliseringsvågen. AMCS digitalisering skapar en helt ny insikt i scheman, utförande och prestanda.

Med andra ord ger AMCS digitaliseringslösningar insyn och möjlighet att reagera effektivt genom underliggande optimering. 

 

De många aspekterna av digitalisering omfattar bland annat följande:

 • Inkludera alla aktörer via webbportaler
 • Automatiskt genererade insamlingsorder med prognoser och VMI
 • Sakernas internet och webborderbokning med omedelbar tillgång till tidsluckor
 • GPS till ruttprecision via automatiserade data och tidsverifiering
 • Interaktion med underleverantörer och automatisk självfakturering

Skalbar arkitektur

Skalbar arkitektur och molnplattform Beprövad erfarenhet

Avfallsbranschen är unik när det kommer till mångfalden inom transport och logistik. Branschens komplexitet är hög eftersom de många olika avfallstyperna har olika egenskaper.
Hur många branscher behöver planera för hundratusentals order i en omgång, och samtidigt schemalägga och stegvis planera om sekund för sekund? Avfallsbranschen behöver göra det.
Detta faktum kräver – inte bara – en enorm funktionell kapacitet, den kräver även en flexibel och skalbar lösningsarkitektur.


Lösningens kraftfulla och skalbara arkitektur klarar följande:
Huvudrutter med hög densitet med 300 000 stopp i en optimering
Omedelbar, stegvis och realtidsbaserad ruttoptimering
Driftsätts som molnlösning eller lokalt
Hybridanvändargränssnitt som underlättar avancerade grafiska användargränssnitt och webbteknik

 

Responsiv och agil

Responsiv, agil och konkurrenskraftigI Framkant

Världen ändras snabbt och dagens kunder väntar sig respons dygnet runt och användarvänlig självservice. Verkligt responsiva företag hanterar och svarar omedelbart på kundernas förfrågningar och begäranden.

När du bestämmer dig för att organisationen ska bli responsiv måste det göras med fullständig insyn i driften och agilitet. Om inte kan responsiviteten kosta dig en förmögenhet och lägga press på organisationen.

 

Du måste stödja organisationen och systemen med en agil optimeringsplattform. Den agila ruttoptimeringslösningen ska vara inbäddad i hela den digitala infrastrukturen. Ordermottagning, orderändringar, ruttändringar, ETA-information, fältstatus och annat ska stödjas genom automatisk optimering som kontinuerligt körs i bakgrunden.

Agiliteten i AMCS ruttoptimeringslösning ger följande:

 • Utmärkt lyhördhet för kundernas efterfrågan och undantag
 • Stegvis optimering som reagerar omedelbart på operativa ändringar
 • Helt transparent drift och responsivitet i realtid
 • Drift och optimering slås samman till en enda process
 • Exakta planer kontra faktiskt utförande och exakt rapportering

 

Morgondagens vinnare är responsiva och agila.

 • Rutteffektivitet

  AMCS ruttoptimeringslösning ger verksamheten stora kostnadsbesparingar genom ökad rutteffektivitet. Kraften i lösningen ger vanligen en total kostnadsbesparing på 10 till 15 %.

  Exempel på kunders effektivitetsvinster:

  • AES i Irland: Ökade lyft per ruttimme med 15 %
  • SUEZ i Benelux: Ökade lyft per ruttimme med 5 till 10 %
  • Twente Milieu i Netherlands: Ökade lyft per ruttimme med 20 till 25 %
  • Saver i Netherlands: Ökade lyft per ruttimme med 15 till 25 %

   

  Optimeringsalgoritmen är därför inte bara en problemlösare. Den baseras på metaheuristik skapad för att hantera verkliga problem i avfallsbranschen.

  Det innebär att optimeringsalgoritmen konfigureras för att kombinera en besparing av kilometer, tid och kostnader med dina preferenser för ruttkvalitet och överenskomna servicenivåer mot kunderna.

  Läs mer

 • Nöjda kunder

  Med AMCS ruttoptimeringslösning kan du ge kunderna bästa möjliga kundservice utan att öka kostnader eller priser. Tack vare optimeringslösningen går kostnadsbesparingen hand i hand med förbättrad kundservice.

  Optimeringen kan helt enkelt inte skapa rutter som strider mot kundavtalen. Verkliga problem som tidsfönster, överlappande eller icke-överlappande rutter, kvalificeringskrav för stopp, fordonskapacitet och mycket annat ingår i optimeringsprocessen.

  Exempel på vad du får:

  • Uppfyll utlovade tidsfönster och säkerställ rätt resurs till arbetet
  • Utförande, löpande optimering och ruttexpediering i realtid
  • Proaktiv ETA-information för alla kunder
  • Omedelbara rutt- och tidsluckor vid kundförfrågningar
  • … och mycket annat
 • Processtandardisering

  Oavsett om du har en centraliserad eller decentraliserad planerings- och expeditionsorganisation ger AMCS optimeringslösning värdefull processoptimering och standardisering.

  Konfiguration av optimeringsalgoritmen bäddar in företagets övergripande ruttstrategi och policy. Detta omfattar balansering av t.ex. ruttkostnader mot servicenivåer och icke-överlappande rutter mot ruttkostnader.

  AMCS ruttoptimeringslösning ger mycket mer än bara ruttoptimering. Den kan interagera i realtid med affärssystem, ordersystem, mobila system, GPS-system, vägningssystem, produktionssystem, skanningssystem, rapportering och mycket annat. Lösningen blir en central operativ central för företaget som säkerställer smidiga, realtidsbaserade och agila processer.

  Exempel på optimering av processer och rutiner:

  • Effektiv optimering av både arbets- och dataflöde
  • Spridning av bästa praxis till alla i företaget
  • Enkelt att sprida verksamhetsmetoder till platser längre bort
  • Möjlighet att centralisera arbete som annars är decentraliserat
 • Digitalisera verksamheten

  Avfallsbranschen kan göra stora vinster på att haka på digitaliseringsvågen som sveper över världen. Gatudata, GPS, mobilitet, sakernas internet (IoT), webbportaler, fordonsteknik, analyser, lagerhantering och systemintegration kommer nu med mycket hög kvalitet.

  AMCS strävar ständigt efter att använda den senaste tekniken i våra lösningar och därigenom hjälpa våra kunder att följa digitaliseringsvågen. AMCS digitalisering skapar en helt ny insikt i scheman, utförande och prestanda.

  Med andra ord ger AMCS digitaliseringslösningar insyn och möjlighet att reagera effektivt genom underliggande optimering. 

   

  De många aspekterna av digitalisering omfattar bland annat följande:

  • Inkludera alla aktörer via webbportaler
  • Automatiskt genererade insamlingsorder med prognoser och VMI
  • Sakernas internet och webborderbokning med omedelbar tillgång till tidsluckor
  • GPS till ruttprecision via automatiserade data och tidsverifiering
  • Interaktion med underleverantörer och automatisk självfakturering
 • Skalbar arkitektur

  Avfallsbranschen är unik när det kommer till mångfalden inom transport och logistik. Branschens komplexitet är hög eftersom de många olika avfallstyperna har olika egenskaper.
  Hur många branscher behöver planera för hundratusentals order i en omgång, och samtidigt schemalägga och stegvis planera om sekund för sekund? Avfallsbranschen behöver göra det.
  Detta faktum kräver – inte bara – en enorm funktionell kapacitet, den kräver även en flexibel och skalbar lösningsarkitektur.


  Lösningens kraftfulla och skalbara arkitektur klarar följande:
  Huvudrutter med hög densitet med 300 000 stopp i en optimering
  Omedelbar, stegvis och realtidsbaserad ruttoptimering
  Driftsätts som molnlösning eller lokalt
  Hybridanvändargränssnitt som underlättar avancerade grafiska användargränssnitt och webbteknik

   

 • Responsiv och agil

  Världen ändras snabbt och dagens kunder väntar sig respons dygnet runt och användarvänlig självservice. Verkligt responsiva företag hanterar och svarar omedelbart på kundernas förfrågningar och begäranden.

  När du bestämmer dig för att organisationen ska bli responsiv måste det göras med fullständig insyn i driften och agilitet. Om inte kan responsiviteten kosta dig en förmögenhet och lägga press på organisationen.

   

  Du måste stödja organisationen och systemen med en agil optimeringsplattform. Den agila ruttoptimeringslösningen ska vara inbäddad i hela den digitala infrastrukturen. Ordermottagning, orderändringar, ruttändringar, ETA-information, fältstatus och annat ska stödjas genom automatisk optimering som kontinuerligt körs i bakgrunden.

  Agiliteten i AMCS ruttoptimeringslösning ger följande:

  • Utmärkt lyhördhet för kundernas efterfrågan och undantag
  • Stegvis optimering som reagerar omedelbart på operativa ändringar
  • Helt transparent drift och responsivitet i realtid
  • Drift och optimering slås samman till en enda process
  • Exakta planer kontra faktiskt utförande och exakt rapportering

   

  Morgondagens vinnare är responsiva och agila.

AMCS intelligent optimering för ruttoptimering hanterar:

 • Optimering av huvudrutter för hushålls- och företagsavfall
 • Automatiskt underhåll av huvudrutter för kundhantering
 • Daglig dynamisk ruttoptimering för tillfälliga order
 • Realtidsbaserad löpande optimering av rutter
 • Realtidsövervakning av ruttgenomförande
 • Inbyggd mobil lösning för arbetskraften
 • Möjlighet att optimera rutter för container- och rullflakstransport
 • Ruttoptimering i svarta lådan för affärssystem, webb och mobilitet
 • Prognoser för containerfyllnad och automatisk ordergenerering
 • Utbud av avancerade webbportaler för interaktion med aktörer
 • Avancerad rapportering, affärsinformation och analys
 • Hantering av underleverantörer och självfakturering
 • Standardintegration med AMCS plattformslösningar (t.ex. affärssystem och mobila system)

 

Heltäckande

AMCS ruttoptimeringslösning är en heltäckande lösning som kan hantera alla typer av insamling, transport och överföring av avfall, oavsett om det handlar om huvudrutter eller dynamiska rutter.

De avancerade funktionerna är skräddarsydda för avfallsbranschen. Det är antagligen världens enda system som effektivt kan hantera avfallsbranschens många olika transporttyper.

Systemets funktioner omfattar intervallplanering, rutter med hög densitet, rullflaks- och containertransport, farligt avfall och mycket annat.

 

Route map for blog.jpg

Begär en demo