Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Screen ERP

Heltäckande

AMCS affärssystem är ett enda system som omfattar hela kedjan från avfallsinsamling och återvinning till resursbranschen

EM.jpg

Avfallshanteringsprogrammet är verksamhetens kärna

Affärssystem

Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Överväg möjligheten till ökad vinst och produktivitet med vårt globalt hyllade affärssystem. Vi har automatiserat hundratals backofficefunktioner för kunder världen över med vår enskilda plattform. Gör likadant och förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden. Det är viktigare nu än någonsin, särskilt om kontinuitet är ett av dina viktigaste mål. 

Verksamhetens kärna


AMCS affärssystem är mer än bara en affärslösning.  Det är kärnan i AMCS plattform och ryggraden i din automatiserade verksamhet. En och samma plattform kan skalas från medelstora till stora företag. Den omfattar hela avfallshanteringsprocessen. Den erbjuder heltäckande integrerade lösningar, hela vägen från inmatning till utmatning. Vi hanterar även tillgångar och resurser och standardiserar processer och regelefterlevnad. Detta ger fördelar i form av driftinbesparingar och effektivitet, minskade kostnader för telefonsamtal till kundtjänst, bättre kundupplevelse och ökat kassaflöde.

Fullständig framtidssäkring


Vi erbjuder smidig integration med andra komponenter baserat på utvecklingen världen över. Vi gör stora investeringar i vårt globala utvecklingsteam för att skräddarsy våra tjänster till avfallshantering. Den här unika inställningen leder till lösningar som är framtidssäkrade, robusta och ständigt tillgängliga samt ger konsekvent prestanda. 

Expertkunskaper


Med vårt heltäckande programvara för avfallshantering kan du dra nytta av allt vi kan – branschkunskaper, lång erfarenhet och en affärsmodell baserad på bästa praxis.

Säkerställa intäkter

Säkerställa intäkter och optimera marginaler Öka intäkterna

Öka intäkterna
Är du säker på att du fakturerar alla tjänster du tillhandahåller? Utan intäktsläckage? Alla med flera anläggningar kan inte svara ja. Genom att automatisera alla manuella processer hjälper vår programvara för avfallshantering till att optimera marginalerna och hantera prissättningen. Öka dina intäkter genom central kontroll och visning av data så att du kan maximera verksamhetens resultat. 


Maximera fakturaintäkterna:

 • Säkerställ att alla tjänster faktureras korrekt
 • Utnyttja prisskydd
 • Undvik intäktsläckage
 • Garantera att rätt priser faktureras

Optimera marginalerna:

 • Analysera lönsamhet per avtal/transaktion
 • Genomför prisindexering och dynamisk prissättning
 • Säkra korrekt fakturering av avfalls- och återvinningsflöden
 • Tillämpa dynamisk prissättning för avtal inom handel och industri
 • Säkerställ betalning genom förhandsbetalning

Optimera kassaflödet genom att fakturera varje vecka

Standardisera

Standardisera och harmonisera affärsprocesser ‘Regional colouring’ of business template

”Regional färgsättning” av affärsmallen


Affärssystemets standardmall och styrningsmodell fungerar för flera företag, anläggningar, valutor och språk. De använder också ”regional färgsättning” för att uppfylla både lokala behov och sammanslagning av resultat till regional eller central nivå. 

Fastställ standardiserade nyckeltal och mått för hela verksamheten.  Jämför verksamhetens drift och resultatet över flera verksamhetslinjer– t.ex. flera anläggningar, lastbilar eller deponier.

 • Bli av med kalkylark och ersätt gamla system som gör det svårt att konsolidera mätningar.
 • Använd AMCS processmodell baserad på bästa praxis för avfallsbranschen som branschjämförelse.
 • Följ lokala ekonomi- och avfallsregler.
 • Dra nytta av central kontroll och visning av data och verksamhetsresultat.
 • Bidra till högre marginaler genom beslutsunderlag/verktyg.

Optimera resurser

Optimera resurser och tillgångar Påbörja resan mot bättre marginaler

Om dina containrar står stilla missar försvinner potentiella marginalintäkter. Du behöver ett system som kan identifiera vilka tillgångar som är tröga. Om du standardiserar processerna är det mycket lättare att skapa kostnadsbesparingar på regional eller central nivå. Det är även lättare att optimera marginalerna kring tillgångarna. Vi hjälper till att öka effektiviteten för att säkerställa effektiv användning av resurserna. Det omfattar allt från fakturering och kundfordringar till leverantörsskulder, telefonsamtal till kundtjänst och transport.

 

Effektiv resursanvändning:

 • Minskat antal telefonsamtal till kundtjänst och minskade kostnader för detta
 • Centraliserade funktioner som standardiserar processer
 • Datainsamling för försäljning och bättre marginaler
 • Hantering av avfallskärl, personal, lastbilar och rutter

Digitalisera verksamheten

Digitalisera verksamheten Fullständiga insikter

Vi har digitaliserat vår verksamhet så att vi kan betjäna kunderna med större insikt och snabbare service. Digitala dokument och digitala anteckningar om avfallsöverföring delas centralt via en webbportal eller e-post. När vi arbetar digitalt slipper vi alla papperslappar.

Slutanvändarna kommer åt sina konton på nätet. Där kan de se faktureringshistorik, begära tjänster, välja faktureringsalternativ, aktivera automatisk betalning och betala fakturor. Det leder till

 • minskade kostnader
 • förbättrade leveranstider och kassaflöden till följd av detta
 • enkel digital åtkomst till bevis på utförd tjänst.

Nöjda kunder
Kunderna blir ännu nöjdare genom vår kundtjänst med en digital översikten av aktiviteter och data i realtid. Alla frågor kan besvaras dygnet runt.

skalbar och flexibel

Beprövad skalbar och flexibel molnarkitektur Beprövad erfarenhet

Ditt system behöver växa med förändringarna. Precis som övergången från avfall till resurser. Ligg steget före. Vår skalbara programvara har visat sig fungera för tusentals avfalls- och återvinningskunder världen över. Med ett enda system och en databas har AMCS programvara för avfallshantering stöd för flera företag, anläggningar, valutor och tillämpningar.

Alla data överförs på ett säkert sätt, så kundernas data är alltid trygga. Åtkomst till portalvyer och funktioner kan konfigureras på säkerhetsinställningarna – datakryptering, behörighet och inloggning (enkel inloggning/SSO). Våra licensieringsmodeller skapar också förutsebara och återkommande intäktsflöden.

Efterlevnad

Efterlevnad (IT, finans, juridik och bolagsstyrning) Följa lokal och internationell lagstiftning

Företag i avfalls- och återvinningsbranschen måste följa stränga regler och bestämmelser. Nationella och lokala regeringar genomför avfallsdirektiv. Vi förstår att lagstiftningen ändras när regeringar främjar återvinning och branschen rör sig mot en cirkulär ekonomi. En stor drivkraft i AMCS affärssystem är att se till att du är uppdaterad och följer reglerna.

AMCS plattform har stöd för:

 • Nationella och internationella avfallsdirektiv
 • Flera olika lagstiftningar
 • Europeiska avfallskatalogen (EWC)
 • (Digitala) fraktsedlar för avfall
 • Aktsamhetsplikt
 • Skatteadministration av deponier
 • Direktiv och rapportering om farligt avfall
 • Rapportering om avfallsinsamling
 • Avfalls- och råmaterialrelaterade exportdokument
 • Skattemässig och finansiell regelefterlevnad
 • Säkerställa intäkter

  Öka intäkterna
  Är du säker på att du fakturerar alla tjänster du tillhandahåller? Utan intäktsläckage? Alla med flera anläggningar kan inte svara ja. Genom att automatisera alla manuella processer hjälper vår programvara för avfallshantering till att optimera marginalerna och hantera prissättningen. Öka dina intäkter genom central kontroll och visning av data så att du kan maximera verksamhetens resultat. 


  Maximera fakturaintäkterna:

  • Säkerställ att alla tjänster faktureras korrekt
  • Utnyttja prisskydd
  • Undvik intäktsläckage
  • Garantera att rätt priser faktureras

  Optimera marginalerna:

  • Analysera lönsamhet per avtal/transaktion
  • Genomför prisindexering och dynamisk prissättning
  • Säkra korrekt fakturering av avfalls- och återvinningsflöden
  • Tillämpa dynamisk prissättning för avtal inom handel och industri
  • Säkerställ betalning genom förhandsbetalning

  Optimera kassaflödet genom att fakturera varje vecka

 • Standardisera

  ”Regional färgsättning” av affärsmallen


  Affärssystemets standardmall och styrningsmodell fungerar för flera företag, anläggningar, valutor och språk. De använder också ”regional färgsättning” för att uppfylla både lokala behov och sammanslagning av resultat till regional eller central nivå. 

  Fastställ standardiserade nyckeltal och mått för hela verksamheten.  Jämför verksamhetens drift och resultatet över flera verksamhetslinjer– t.ex. flera anläggningar, lastbilar eller deponier.

  • Bli av med kalkylark och ersätt gamla system som gör det svårt att konsolidera mätningar.
  • Använd AMCS processmodell baserad på bästa praxis för avfallsbranschen som branschjämförelse.
  • Följ lokala ekonomi- och avfallsregler.
  • Dra nytta av central kontroll och visning av data och verksamhetsresultat.
  • Bidra till högre marginaler genom beslutsunderlag/verktyg.
 • Optimera resurser

  Om dina containrar står stilla missar försvinner potentiella marginalintäkter. Du behöver ett system som kan identifiera vilka tillgångar som är tröga. Om du standardiserar processerna är det mycket lättare att skapa kostnadsbesparingar på regional eller central nivå. Det är även lättare att optimera marginalerna kring tillgångarna. Vi hjälper till att öka effektiviteten för att säkerställa effektiv användning av resurserna. Det omfattar allt från fakturering och kundfordringar till leverantörsskulder, telefonsamtal till kundtjänst och transport.

   

  Effektiv resursanvändning:

  • Minskat antal telefonsamtal till kundtjänst och minskade kostnader för detta
  • Centraliserade funktioner som standardiserar processer
  • Datainsamling för försäljning och bättre marginaler
  • Hantering av avfallskärl, personal, lastbilar och rutter
 • Digitalisera verksamheten

  Vi har digitaliserat vår verksamhet så att vi kan betjäna kunderna med större insikt och snabbare service. Digitala dokument och digitala anteckningar om avfallsöverföring delas centralt via en webbportal eller e-post. När vi arbetar digitalt slipper vi alla papperslappar.

  Slutanvändarna kommer åt sina konton på nätet. Där kan de se faktureringshistorik, begära tjänster, välja faktureringsalternativ, aktivera automatisk betalning och betala fakturor. Det leder till

  • minskade kostnader
  • förbättrade leveranstider och kassaflöden till följd av detta
  • enkel digital åtkomst till bevis på utförd tjänst.

  Nöjda kunder
  Kunderna blir ännu nöjdare genom vår kundtjänst med en digital översikten av aktiviteter och data i realtid. Alla frågor kan besvaras dygnet runt.

 • skalbar och flexibel

  Ditt system behöver växa med förändringarna. Precis som övergången från avfall till resurser. Ligg steget före. Vår skalbara programvara har visat sig fungera för tusentals avfalls- och återvinningskunder världen över. Med ett enda system och en databas har AMCS programvara för avfallshantering stöd för flera företag, anläggningar, valutor och tillämpningar.

  Alla data överförs på ett säkert sätt, så kundernas data är alltid trygga. Åtkomst till portalvyer och funktioner kan konfigureras på säkerhetsinställningarna – datakryptering, behörighet och inloggning (enkel inloggning/SSO). Våra licensieringsmodeller skapar också förutsebara och återkommande intäktsflöden.

 • Efterlevnad

  Företag i avfalls- och återvinningsbranschen måste följa stränga regler och bestämmelser. Nationella och lokala regeringar genomför avfallsdirektiv. Vi förstår att lagstiftningen ändras när regeringar främjar återvinning och branschen rör sig mot en cirkulär ekonomi. En stor drivkraft i AMCS affärssystem är att se till att du är uppdaterad och följer reglerna.

  AMCS plattform har stöd för:

  • Nationella och internationella avfallsdirektiv
  • Flera olika lagstiftningar
  • Europeiska avfallskatalogen (EWC)
  • (Digitala) fraktsedlar för avfall
  • Aktsamhetsplikt
  • Skatteadministration av deponier
  • Direktiv och rapportering om farligt avfall
  • Rapportering om avfallsinsamling
  • Avfalls- och råmaterialrelaterade exportdokument
  • Skattemässig och finansiell regelefterlevnad

AMCS affärssystem omfattar ett stort utbud av affärsprocesser:

 • Kund- och avtalshantering, stöd för avancerad prissättning som betalning per vikt, tillåten vikt, rabatter, prisindexering, debitering per besök och minimidebitering per lyft
 • Tillgångshanteringssystem (fordon, avfallskärl och containrar)
 • Transportprocesser, containerhantering, ruttplanering och utförande, genomförande av enskilda resor och komprimatorarbete
 • Vägningssystem (betala efter vikt, fordonsvågar, omlastningsstationer och återvinningsstationer)
 • Återvinning (inkommande/utgående, kvalitetskontroll av material och lagerhantering)
 • Materialhandel (matchning av tillgång och efterfrågan, marginalberäkningar och fraktdokument)
 • Faktureringsmotor: skapa digitala fakturor (e-faktura) och automatiska påminnelser
 • Leverantörsskulder (underleverantörer, extern behandling och tillfällig personal)
 • Kundfordringar (direktdebitering, onlinebetalning med kreditkort och förbättrade åldersanalyser av kundfordringar)

Heltäckande

Vår programvara för avfallshantering är ett system som omfattar hela värde- och försörjningskedjan, från avfallsinsamling, avfallsproduktion och behandling till återvinning, råmaterialförsäljning och deponi. Vi betjänar alla marknader för kommunal avfallsinsamling, företagsinsamling och insamling av farligt avfall (olja, gas och kemikalier).

I moln 

AMCS erbjuder kunderna utlokaliserade distributionsmodeller för avfalls- och återvinningsprogramvarorna. AMCS moln är en branschledande molntjänst där AMCS lösningar distribueras på första nivån av en mycket tillgänglig AMCS-molninfrastruktur.

Det här molnbaserade distributionsalternativet passar avfalls- och återvinningsoperatörer som inte vill ha de fasta IT-relaterade kostnaderna för hårdvara och personal för löpande support, uppgraderingar, utbildning och underhåll.  AMCS standardlösningar distribueras effektivt så att operatörerna kan fokusera på sin kärnverksamhet utan att behöva investera i kompetens på andra områden. Systemet kan vara fullt funktionellt inom fyra veckor från starten.

AMCS illustration_ReColour NEW 2017.png
AMCS truck

Begär en demo