Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
AMCS Analytics.jpg

Analyser

Beskriv, förutse och förbättra verksamhetens resultat med oöverträffade insikter om hela verksamheten

Analyser

Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Drifts-, ekonomi- och resultatdata är grunden för att våra kunder ska kunna fastställa lönsamheten i tjänster, verksamhet och kunder.

Det heltäckande systemet från AMCS samlar in data om hämtningsåtgärder, kundaktivitet, omlastningsstationer och resursanläggningar för att ge insyn och rapporter för hela företaget som är viktiga för att identifiera kostnadsinbesparingar och möjliga effektiviseringsåtgärder. Vår programvara och fordonsteknik är utformad för att ge maximalt värde till kunderna och ge data som kan användas för att optimera hämtningsrutter, fastställa prissättningsstrategier och effektivisera anläggningarna. Dessutom hjälper de dig att identifiera områden för expansion och tillväxt.

 

iStock-584204444 bewetkt.jpg

Begär en demo