Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
AMCS Analytics.jpg

Analyser

Beskriv, förutse och förbättra verksamhetens resultat med oöverträffade insikter om hela verksamheten

Analyser

Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Drifts-, ekonomi- och resultatdata är grunden för att våra kunder ska kunna fastställa lönsamheten i tjänster, verksamhet och kunder.

Det heltäckande systemet från AMCS samlar in data om hämtningsåtgärder, kundaktivitet, omlastningsstationer och resursanläggningar för att ge insyn och rapporter för hela företaget som är viktiga för att identifiera kostnadsinbesparingar och möjliga effektiviseringsåtgärder. Vår programvara och fordonsteknik är utformad för att ge maximalt värde till kunderna och ge data som kan användas för att optimera hämtningsrutter, fastställa prissättningsstrategier och effektivisera anläggningarna. Dessutom hjälper de dig att identifiera områden för expansion och tillväxt.

 

iStock-584204444 bewetkt.jpg

Begär en demo

Groningen truck underground bins

Sustainable waste collection in liveable cities using forecasting algorithms

Free webinar for municipalities, waste management companies and waste transporters

Join us for a free webinar hosted by Martijn Schimmer as he explores the advantages of using intelligent route optimisation software for collecting your containers (above and/or underground) on 18 June 2019. Sign up now

Register for the webinar here