Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska

AMCS plattform

Vårt mål är framgångsrika kunder

AMCS tillhandahåller en innovativ molnplattform och hårdvara som hjälper kunderna att dra nytta av den cirkulära ekonomin där dagens varor är morgondagens resurser. Vår digitala teknik har en viktig roll i denna förändring. Den ger stort mervärde i branscher som avfall och återvinning, olja och gas, byggnation och portabla toaletter.  Vi inspirerar våra kunder att tänka om, omstrukturera och skapa en hållbarare framtid. Vi är stolta över att många av våra kunder väljer ett livslångt partnerskap med AMCS.


Våra avancerade tekniska innovationer baseras på vår passion, kunskap och uppfinningsrikedom. Dessa egenskaper är nödvändiga för att skapa hållbar kvalitet, socialt ansvar och ekonomisk prestanda. Vi är ett kundorienterat företag vars största mål är en renare planet.

Begär en demo