Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-579162996 bewerkt.jpg

Support

 

AMCS Support inkluderar ett mycket erfaret team av proffs på programvaror och mjukvaror som tillhandahåller support via e-post, internet eller telefon för hela vårt utbud av mjukvara, hostade tjänster samt fordonsutrustningar.

Supportteamet samarbetar med AMCS Projektteam teamet under projektgenomförandet och driftsättning, vilket säkerställer att alla våra kunder har tillgång till de högsta nivåerna av teknisk expertis som krävs för optimalt fungerande lösningar.

Supportbegäran

Om du vill efterfråga support, maila till nordichelpdesk@amcsgroup.com eller ring:

  • 0771-HELPDESK / 43 57 33 75
  • +46 (0)10 155 08 00