Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Tree

Vi är AMCS, Digitalisering för en renare värld

Cleaner world

Vi är AMCS

Vi ser oss själva som digitala krigare som skapar praktiska innovationer inom cirkulär ekonomi för en hållbar planet.

iStock-508347521.jpg

Vi är AMCS

Vi har skapat AMCS plattform: en moln- och programvaruplattform för företag som är utformad utifrån bästa praxis hos tusentals avfalls- och återvinningsföretag världen över. 

Presskit

Begär en demo