Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
_MG_1658.jpg

Handel och industri

Komplexiteten i avfallshanteringsindustrin är enorm. De olika typerna av insamling - kommersiell avfallshantering, containeravfall - har sina egna krävande problem.

Handel och industri

För regelbundna och dynamiska tjänster

AMCS erbjuder en komplett lösning för insamling, transport, omlastningsstationer, återvinning, deponier och materialhandel för handels- och industriavfall. AMCS plattform för handels- och industriavfall kan användas både för regelbundna tjänster och dynamiska tjänster.  Den omfattar avancerade tekniska lösningar för kundhantering, avtalshantering, avancerad prissättning och prisindexering, transport, ruttplanering och optimering, mobila lösningar i förarhytten, fordonsteknik (vägning och radiofrekvensidentifiering), fakturering samt hantering av kundfordringar och leverantörsskulder. AMCS plattform har även fullständigt stöd för e-handel, hantering av underleverantörer och övervakning av servicenivå, dynamisk rapportering och analys.

Intelligenta optimeringslösningar

Tack vare AMCS intelligenta optimeringslösningar kan våra kunder inom handel och industri få ut maximalt värde av tillgängliga budgetar genom att öka effektiviteten via dynamisk ruttoptimering, prisoptimering, containertillgångshantering och realtidsvisning av insamlingsprocessen. Lösningarna ger kund- och servicedata i realtid så att frågor kan hanteras omedelbart, vilket minimerar utryckningskostnader och förbättrar servicen till kunderna.

Digital interaktion

AMCS plattform för digital interaktion och kundportalen erbjuder en uppkopplad självbetjäningslösning för kunden och minimerar antalet telefonsamtal till kundtjänst. Den erbjuder dessutom hantering av kundspecifik information, som insamlingsintervall, servicehistorik, andra tillgängliga tjänster, klagomål eller frågor, ändringar eller meddelanden och, om detta är lämpligt, konto- och fakturastatus med saldon, fakturor och kanaler för onlinebetalning.

Vidare erbjuds surfplattor i förarhytten som stöder ruttinformation, vägbeskrivningar och interaktion med kontoret, liksom teknik på fordonet endast för verifiering av tjänster eller kombinerat med radiofrekvensidentifiering. AMCS tillhandahåller ett eget certifierat vägningssystem för avfallsinsamling som är helt integrerat med backofficelösningen för AMCS affärssystem för betalning enligt vikt eller program för övervakning av återvinningsprocessen

Våra lösningar

Affärssystem

Enterprise Management (ERP) Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Öppna ögonen för ökad vinst och produktivitet med vårt globalt hyllade affärssystem. Vi har automatiserat hundratals backofficefunktioner för kunder världen över med vår enskilda plattform. 

 

Hantering av kundrelationer

Avtals- och prishantering

Planerings- och transporthantering

Resurs- och tillgångshantering

Hantering av underleverantörer

Hantering av inkommande och utgående material

Materialhandel

Fakturering och finansiell hantering

Läs mer

Mobile Workforce

Mobile Workforce Paperless future and higher margins

Med AMCS mobila tjänster kan du minska kostnaderna och eliminera

intäktsläckage i insamlingsverksamheten. Detta ger avkastning på investeringen inom tre till sex månader.


 Planerings- och transporthantering

Digital ruttplanering

Övervakning av fordonspark och aktiviteter

Integrerad fordonsteknik

Hantering av avfallskärl

Övervakning av säkerhet

 

Läs mer

Fordonsteknik

Fordonsteknik Högre effektivitet och intäkter

Nästa generation av helt kalibrerad, robust hantering av avfallskärl i realtid är här. Våra kunniga teknikier har utformat systemet – det har aldrig varit enklare att väga ombord, identifiera avfallskärl och samla in avfall. 

 

CAN-buss/sensorintegration (fordonsdatahubb)

Certifierad vägning ombord

Lyftspårning/GPS-matchning

Radiofrekvensidentifiering med LF/HF/UHF

Kameraintegration

Läs mer

Intelligent Optimering

Intelligent Optimering Why invest in Routeoptimisation

Övergången från manuell ruttplanering och transport till automatisk ruttoptimering kan hjälpa företaget att förbättra tillgångsutnyttjandet, förbättra kundservicen, minska körmil och körtid samt minska det totala koldioxidutsläppen.

 

Ruttoptimering och planering

Flexibel/händelsedriven ny optimering

Optimering av dynamiska tjänster

Prisoptimering (tidsluckor)

Optimering av försörjningskedjan

Lageroptimering

Tillgångs- och resursoptimering

Optimering av processen från order till betalning

Läs mer

Digital Engagement

Digital Engagement Digitise your business and make it future proof

Med den här digitala plattformen kan kunderna omedelbart beställa avfallshämtningstjänster och interagera med operatörer på nätet. Den ger också avfallsoperatörer möjlighet att ge kunderna service via sociala medier, digitala assistenter och anslutna enheter.

Hantering av underleverantörer

Upphandlingsplattform

Kund- och partnerwebbportaler

Automatisering av kundtjänst

Digitala betalkanaler

Digitalt datautbyte

Läs mer

Analytics

Analytics Get your business processes ready for the future

Drifts-, ekonomi- och resultatdata är grunden för att våra kunder ska kunna fastställa lönsamheten i tjänster, verksamhet och kunder.

 

Dataextraheringsverktyg

Branschspecifika datakuber

Datavisualisering och affärsinformation

Rollbaserade instrumentpaneler

Läs mer
Wheely bin Meerlanden

Begär en demo