Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Construction and demolition.jpg

Bygg- och rivningsbranschen

Många års erfarenhet på området har gett AMCS expertkunskaperna för att anpassa lösningarna specifikt för bygg- och rivningsbranschen så att du får exakt det du behöver.

Bygg, och rivningsavfall

Maximera värdet genom effektiv körning

AMCS erbjuder en komplett avfallshanteringslösning för bygg- och rivningsverksamhet, avfallsinsamlingstjänster, hantering av omlastningsstationer, återvinning, deponier och materialhandel. AMCS plattform för bygg- och rivningsbranschen kan användas både för regelbundna och dynamiska tjänster.  Den omfattar avancerade tekniska lösningar för kundhantering, avtalshantering, avancerad prissättning, rabatter och prisindexering, transport, ruttplanering och optimering, mobila lösningar i förarhytten, fordonsteknik, fakturering samt hantering av kundfordringar och leverantörsskulder. AMCS plattform har även fullständigt stöd för e-handel (som webbportaler och webborder), hantering av underleverantörer och övervakning av servicenivå, dynamisk rapportering och analys.

Intelligenta optimeringslösningar

Tack vare AMCS intelligenta optimeringslösningar kan våra kunder i bygg- och rivningsbranschen få ut maximalt värde av tillgängliga budgetar genom att öka effektiviteten via dynamisk ruttoptimering, prisoptimering (tidsluckor), containertillgångshantering och realtidsvisning av insamlingsprocessen. Lösningarna ger kund- och servicedata i realtid så att frågor kan hanteras omedelbart, vilket minimerar antalet återbesök och förbättrar servicen till kunderna.

Digital interaktion

AMCS plattform för digital interaktion och kundportalen erbjuder en uppkopplad självbetjäningslösning för kunden och minimerar antalet telefonsamtal till kundtjänst. Den erbjuder dessutom hantering av kundspecifik information, som insamlingsintervall, servicehistorik, andra tillgängliga tjänster, klagomål eller frågor, ändringar eller meddelanden och, om detta är lämpligt, konto- och fakturastatus med saldon, fakturor och kanaler för onlinebetalning.

Våra Lösningar

Affärssystem

Enterprise Management (ERP) Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Öppna ögonen för ökad vinst och produktivitet med vårt globalt hyllade affärssystem. Vi har automatiserat hundratals backofficefunktioner för kunder världen över med vår enskilda plattform. 

 

Hantering av kundrelationer

Avtals- och prishantering

Planerings- och transporthantering

Resurs- och tillgångshantering

Hantering av underleverantörer

Hantering av inkommande och utgående material

Materialhandel

Fakturering och finansiell hantering

Läs mer

Mobil arbetskraft

Mobil arbetskraft en papperslös framtid och högre marginaler

Med AMCS mobila tjänster kan du minska kostnaderna och eliminera intäktsläckage i insamlingsverksamheten. Detta ger avkastning på investeringen inom tre till sex månader.


Planerings- och transporthantering

Digital ruttplanering

Övervakning av fordonspark och aktiviteter

Integrerad fordonsteknik

Hantering av avfallskärl

Övervakning av säkerhet

Läs mer

Fordonsteknik

Fordonsteknik Högre effektivitet och intäkter

Nästa generation av helt kalibrerad, robust hantering av avfallskärl i realtid är här. Våra kunniga teknikier har utformat systemet – det har aldrig varit enklare att väga ombord, identifiera avfallskärl och samla in avfall. 

 

CAN-buss/sensorintegration (fordonsdatahubb)

Certifierad vägning ombord

Lyftspårning/GPS-matchning

Radiofrekvensidentifiering med LF/HF/UHF

Kameraintegration

Läs mer

Informationsoptimering

Informationsoptimering Why invest in route optimisation

Övergången från manuell ruttplanering och transport till automatisk ruttoptimering kan hjälpa företaget att förbättra tillgångsutnyttjandet, förbättra kundservicen, minska körmil och körtid samt minska det totala koldioxidutsläppen.

Ruttoptimering och planering

Flexibel/händelsedriven ny optimering

Optimering av dynamiska tjänster

Prisoptimering (tidsluckor)

Optimering av försörjningskedjan

Lageroptimering

Tillgångs- och resursoptimering

Optimering av processen från order till betalning

Läs mer

Digital interaktion

Digital interaktion Digitalisera och framtidssäkra verksamheten

Med den här digitala plattformen kan kunderna omedelbart beställa avfallshämtningstjänster och interagera med operatörer på nätet. Den ger också avfallsoperatörer möjlighet att ge kunderna service via sociala medier, digitala assistenter och anslutna enheter.

 

Hantering av underleverantörer

Upphandlingsplattform

Kund- och partnerwebbportaler

Automatisering av kundtjänst

Digitala betalkanaler

Digitalt datautbyte

Läs mer

Analyser

Analyser Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Drifts-, ekonomi- och resultatdata är grunden för att våra kunder ska kunna fastställa lönsamheten i tjänster, verksamhet och kunder.

Dataextraheringsverktyg

Branschspecifika datakuber

Datavisualisering och affärsinformation

Rollbaserade instrumentpaneler

Läs mer
 • Affärssystem

  Öppna ögonen för ökad vinst och produktivitet med vårt globalt hyllade affärssystem. Vi har automatiserat hundratals backofficefunktioner för kunder världen över med vår enskilda plattform. 

   

  Hantering av kundrelationer

  Avtals- och prishantering

  Planerings- och transporthantering

  Resurs- och tillgångshantering

  Hantering av underleverantörer

  Hantering av inkommande och utgående material

  Materialhandel

  Fakturering och finansiell hantering

  Läs mer
 • Mobil arbetskraft

  Med AMCS mobila tjänster kan du minska kostnaderna och eliminera intäktsläckage i insamlingsverksamheten. Detta ger avkastning på investeringen inom tre till sex månader.


  Planerings- och transporthantering

  Digital ruttplanering

  Övervakning av fordonspark och aktiviteter

  Integrerad fordonsteknik

  Hantering av avfallskärl

  Övervakning av säkerhet

  Läs mer
 • Fordonsteknik

  Nästa generation av helt kalibrerad, robust hantering av avfallskärl i realtid är här. Våra kunniga teknikier har utformat systemet – det har aldrig varit enklare att väga ombord, identifiera avfallskärl och samla in avfall. 

   

  CAN-buss/sensorintegration (fordonsdatahubb)

  Certifierad vägning ombord

  Lyftspårning/GPS-matchning

  Radiofrekvensidentifiering med LF/HF/UHF

  Kameraintegration

  Läs mer
 • Informationsoptimering

  Övergången från manuell ruttplanering och transport till automatisk ruttoptimering kan hjälpa företaget att förbättra tillgångsutnyttjandet, förbättra kundservicen, minska körmil och körtid samt minska det totala koldioxidutsläppen.

  Ruttoptimering och planering

  Flexibel/händelsedriven ny optimering

  Optimering av dynamiska tjänster

  Prisoptimering (tidsluckor)

  Optimering av försörjningskedjan

  Lageroptimering

  Tillgångs- och resursoptimering

  Optimering av processen från order till betalning

  Läs mer
 • Digital interaktion

  Med den här digitala plattformen kan kunderna omedelbart beställa avfallshämtningstjänster och interagera med operatörer på nätet. Den ger också avfallsoperatörer möjlighet att ge kunderna service via sociala medier, digitala assistenter och anslutna enheter.

   

  Hantering av underleverantörer

  Upphandlingsplattform

  Kund- och partnerwebbportaler

  Automatisering av kundtjänst

  Digitala betalkanaler

  Digitalt datautbyte

  Läs mer
 • Analyser

  Drifts-, ekonomi- och resultatdata är grunden för att våra kunder ska kunna fastställa lönsamheten i tjänster, verksamhet och kunder.

  Dataextraheringsverktyg

  Branschspecifika datakuber

  Datavisualisering och affärsinformation

  Rollbaserade instrumentpaneler

  Läs mer
Skip truck.jpg

Begär en demo