Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Recycling

Återvinning

Återvinning är en viktig del i modern avfallsminimering

Recycling

Återvinning

Från avfall till råmaterial

AMCS erbjuder en komplett avfallshanteringslösning för återvinning, materialhandel och (internationell) export av råmaterial. Lösningen omfattar allt från hantering av inkommande avfall, inbegripet kvalitetskontroll av material och registrering av föroreningar, till lagerhantering och återvinningsprocesser, vidare till hantering av utgående flöden, inbegripet materialförsäljning och materialhandel.

 

Avancerad prissättning

AMCS plattform kan integreras med många olika realtidsindikatorer för fordonsvågar så att viktdata inte behöver matas in två gånger. Den har stöd för avancerad prissättning, självfakturering för kunder samt matchning av tillgång och efterfrågan. Grunden till lönsam återvinning ligger i kunskap om marginalerna. AMCS plattform tillhandahåller data och analyser som ger maximala insikter om verksamheten.

Regelefterlevnad och lagstiftning

AMCS plattform genererar exportdokument som säkerställer efterlevnad med avfallsdirektiv och lagstiftning vid internationell export av råmaterial.

Våra lösningar

Affärssystem

Enterprise Management (ERP) Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Öppna ögonen för ökad vinst och produktivitet med vårt globalt hyllade affärssystem. Vi har automatiserat hundratals backofficefunktioner för kunder världen över med vår enskilda plattform. 

 

Hantering av kundrelationer

Avtals- och prishantering

Planerings- och transporthantering

Resurs- och tillgångshantering

Hantering av underleverantörer

Hantering av inkommande och utgående material

Materialhandel

Fakturering och finansiell hantering

Läs mer

Informationsoptimering

Informationsoptimering Why invest in route optimization

Övergången från manuell ruttplanering och transport till automatisk ruttoptimering kan hjälpa företaget att förbättra tillgångsutnyttjandet, förbättra kundservicen, minska körmil och körtid samt minska det totala koldioxidutsläppen.

 

Ruttoptimering och planering

Flexibel/händelsedriven ny optimering

Optimering av dynamiska tjänster

Prisoptimering (tidsluckor)

Optimering av försörjningskedjan

Lageroptimering

Tillgångs- och resursoptimering

Optimering av processen från order till betalning

Läs mer

Digital interaktion

Digital interaktion Digitalisera och framtidssäkra verksamheten

Med den här digitala plattformen kan kunderna omedelbart beställa avfallshämtningstjänster och interagera med operatörer på nätet. Den ger också avfallsoperatörer möjlighet att ge kunderna service via sociala medier, digitala assistenter och anslutna enheter.

 

Hantering av underleverantörer

Upphandlingsplattform

Kund- och partnerwebbportaler

Automatisering av kundtjänst

Digitala betalkanaler

Digitalt datautbyte

Läs mer

Analyser

Analyser  Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Drifts-, ekonomi- och resultatdata är grunden för att våra kunder ska kunna fastställa lönsamheten i tjänster, verksamhet och kunder.

Dataextraheringsverktyg

Branschspecifika datakuber

Datavisualisering och affärsinformation

Rollbaserade instrumentpaneler

Läs mer
 • Affärssystem

  Öppna ögonen för ökad vinst och produktivitet med vårt globalt hyllade affärssystem. Vi har automatiserat hundratals backofficefunktioner för kunder världen över med vår enskilda plattform. 

   

  Hantering av kundrelationer

  Avtals- och prishantering

  Planerings- och transporthantering

  Resurs- och tillgångshantering

  Hantering av underleverantörer

  Hantering av inkommande och utgående material

  Materialhandel

  Fakturering och finansiell hantering

  Läs mer
 • Informationsoptimering

  Övergången från manuell ruttplanering och transport till automatisk ruttoptimering kan hjälpa företaget att förbättra tillgångsutnyttjandet, förbättra kundservicen, minska körmil och körtid samt minska det totala koldioxidutsläppen.

   

  Ruttoptimering och planering

  Flexibel/händelsedriven ny optimering

  Optimering av dynamiska tjänster

  Prisoptimering (tidsluckor)

  Optimering av försörjningskedjan

  Lageroptimering

  Tillgångs- och resursoptimering

  Optimering av processen från order till betalning

  Läs mer
 • Digital interaktion

  Med den här digitala plattformen kan kunderna omedelbart beställa avfallshämtningstjänster och interagera med operatörer på nätet. Den ger också avfallsoperatörer möjlighet att ge kunderna service via sociala medier, digitala assistenter och anslutna enheter.

   

  Hantering av underleverantörer

  Upphandlingsplattform

  Kund- och partnerwebbportaler

  Automatisering av kundtjänst

  Digitala betalkanaler

  Digitalt datautbyte

  Läs mer
 • Analyser

  Drifts-, ekonomi- och resultatdata är grunden för att våra kunder ska kunna fastställa lönsamheten i tjänster, verksamhet och kunder.

  Dataextraheringsverktyg

  Branschspecifika datakuber

  Datavisualisering och affärsinformation

  Rollbaserade instrumentpaneler

  Läs mer
Recycling.jpg

Begär en demo