Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska

Andra branscher

Specifika lösningar för komplicerad logistik

Många års erfarenhet på området har gett AMCS expertkunskaperna för att anpassa lösningarna till vissa specifika branscher med komplicerad logistik.

AMCS avancerade lösningar och tjänster omfattar ruttoptimering, webbportaler och mobila lösningar i förarhytten för följande branscher:

  1. Byggbranschen (inbegripet asfalt, aggregat, betong, förflyttning av jordmassor, lyft, gruvdrift, försörjning och annat)
  2. Olje- och gasbranschen
  3. Kurir, post och media
  4. Detalj- och grossisthandel
  5. Hemleverans
  6. Försäljning/marknadsföring
  7. Foder, spannmål, boskap och timmer
  8. Värdetransporter
  9. Tvätt

Mer information www.amcsrouting.com

iStock-610775684 bewerkt.jpg

Begär en demo