Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska

Branscher

En plattform för alla verksamhetslinjer

AMCS plattform är utformad för att omfatta hela processen för ett brett urval av verksamhetslinjer i hela branschen. Plattformen passar företag med enstaka avfallsflöden, men kan skalas till företag med många verksamhetslinjer och ge dem en fullständig uppsättning avfallsrelaterade tjänster. Allt i en plattform.

För kommuner och hushåll

Plattformen hanterar specialbehov inom avfallsinsamling för kommuner och hushåll, inklusive fullständigt stöd för kontinuerlig betalning. Avfallshämtning med fasta rutter, dynamiska tjänster på begäran eller avancerad trådlös sensorteknik som utlöser containerhämtning – plattformen klarar allt.

Handel och industri samt bygg- och rivningsbranschen

Verkar du inom handel och industri eller bygg- och rivningsbranschen? Den branschspecifika programvaruplattformen omfattar även det. Den klarar avancerad prissättning, dynamiken kring logistik för olika kärltyper, integration med fordon och fordonsvågar tack vare avancerade faktureringsfunktioner.

Återvinning

Plattformen har inbäddade funktioner som stöder hela processen vid återvinningsverksamhet. Den klarar allt från kvalitetskontroll av inkommande material till lagerhantering, hantering av utgående material och materialhandel, inklusive gränsöverskridande export.

Begär en demo

Groningen truck underground bins

Sustainable waste collection in liveable cities using forecasting algorithms

Free webinar for municipalities, waste management companies and waste transporters

Join us for a free webinar hosted by Martijn Schimmer as he explores the advantages of using intelligent route optimisation software for collecting your containers (above and/or underground) on 18 June 2019. Sign up now

Register for the webinar here